Tra cứu mã số thuế và danh sách công ty tại xã tân lập


CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HOÀNG ANH

Mã số thuế: 3700686051-003
Người đại diện: HOÀNG VĂN HẢI
ấp 4, Xã Tân Lập, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUÂT PHÂN BÓN LẠC HỒNG.

Mã số thuế: 3700814024
Người đại diện: NGUYỄN ĐỨC HOÁN
ấp 2, Xã Tân Lập, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

CÔNG TY TNHH THẠNH ĐẠT

Mã số thuế: 3700370548
Người đại diện: NGUYỄN THỊ ÁNH TUYẾT
ẤP 2, Xã Tân Lập, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

DNTN PHƯƠNG THẮNG

Mã số thuế: 3701012337
Người đại diện: LƯU THỊ THU PHƯƠNG
ấp 4, Xã Tân Lập, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TRUNG NHUNG

Mã số thuế: 3701015666
Người đại diện: TRẦN VĂN HAI
Ấp 4, xã Tân Lập, Xã Tân Lập, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HOÀNG HOÀNG HÀ.

Mã số thuế: 3700959823
Người đại diện: ĐỊNH THỊ NHỊ
Ấp 1, Xã Tân Lập, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

CÔNG TY TNHH HOÀNH SƠN

Mã số thuế: 3701762139
Người đại diện: LO WEN KUEI
ấp 2 - Xã Tân Lập - Thị xã Tân Uyên - Bình Dương.

CÔNG TY TNHH TẤN QUANG

Mã số thuế: 3700337195
Người đại diện: ĐINH THỊ TẶNG
ẤP 1, Xã Tân Lập, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

DNTN ĐẠI VIỆT

Mã số thuế: 3700332729
Người đại diện: NGUYỄN THỊ NGỜI
Điểm 3, ấp 2, Xã Tân Lập, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN QUÝ HOA

Mã số thuế: 3700970143
Người đại diện: ĐOÀN THỊ HOA
Ấp 1, Xã Tân Lập, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN MỸ LINH

Mã số thuế: 3700808359
Người đại diện: NGUYỄN THỊ MỸ LINH
Ấp 4, Xã Tân Lập, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN MY SA

Mã số thuế: 3700899564
Người đại diện: NGUYỄN THỊ NGỌC TRINH
Ấp 4, Xã Tân Lập, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THÀNH HOÀNG

Mã số thuế: 3700785694
Người đại diện: NGUYỄN THÀNH LONG
Ấp 5, Xã Tân Lập, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN QUỐC MINH

Mã số thuế: 3700499277
Người đại diện: Nguyễn Thị Ngọc Bích
ẤP 4, Xã Tân Lập, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NHỰT MINH

Mã số thuế: 3700764327
Người đại diện: HUỲNH THỊ MỘT
Ấp 3, Xã Tân Lập, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HỒNG THIÊN PHƯỚC

Mã số thuế: 3701880132
Người đại diện: NGUYỄN THỊ HỒNG
Số 01, Ấp 1, Xã Tân Lập, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NGUYỄN DUY LUÂN

Mã số thuế: 3701876425
Người đại diện: NGUYỄN VĂN SINH
Số 34, Ấp 5, Xã Tân Lập, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

CÔNG TY TNHH THẮNG ĐẠI LỢI

Mã số thuế: 3701853763
Người đại diện: BÙI THỊ THANH TÂM
Ấp 2, Xã Tân Lập, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

DOANH NGHIỆP TN TRƯỜNG DÂN

Mã số thuế: 3701636448
Người đại diện: NGUYỄN MINH VUI
ấp 1, Xã Tân Lập, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT PHÂN BÓN VIỆT THÁI

Mã số thuế: 3700803671
Người đại diện: NGUYỄN XUÂN ĐỨC
Ấp 5, Xã Tân Lập, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN ÚT HẰNG

Mã số thuế: 3702052501
Người đại diện: LÊ ÚT HẰNG
Số 34, Tổ 3, Ấp 3, Xã Tân Lập, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN CAO SU QUỲNH HƯƠNG

Mã số thuế: 3702044853
Người đại diện: NGUYỄN THỊ LỠ
Thửa đất số 106, Tờ bản đồ số 18, Ấp 4, Xã Tân Lập, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam