Tra cứu mã số thuế và danh sách công ty tại xã hưng thắng


CÔNG TY TNHH XÂY LẮP VÀ THƯƠNG MẠI LONG PHƯỢNG

Mã số thuế: 2901965367
Người đại diện: NGUYỄN GIANG LONG
Xóm 16, Xã Hưng Thắng, Huyện Hưng Nguyên, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam

CÔNG TY CP TƯ VẤN XÂY DỰNG GIA PHÚC

Mã số thuế: 2901739664
Người đại diện: Phan Hữu ước
Xóm Chùa, Xã Hưng Thắng, Huyện Hưng Nguyên, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam

CÔNG TY TNHH IN TÌNH SƠN

Mã số thuế: 2901789739
Người đại diện: TRẦN VĂN SƠN
Xóm Ao, Xã Hưng Thắng, Huyện Hưng Nguyên, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG HƯNG NGUYÊN

Mã số thuế: 2901842485
Người đại diện: DƯƠNG THỊ KHÁNH TÂM
Xóm 20, Xã Hưng Thắng, Huyện Hưng Nguyên, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam

CÔNG TY TNHH TÂN THẮNG - XÂY DỰNG HƯNG NGUYÊN - CHI NHÁNH

Mã số thuế: 2900795962-001
Người đại diện: HOÀNG VĨNH THỌ
xóm 20, Xã Hưng Thắng, Huyện Hưng Nguyên, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG TUẤN ANH 16

Mã số thuế: 2901792523
Người đại diện: TRẦN ĐÌNH THUẤN
Xóm 16, Xã Hưng Thắng, Huyện Hưng Nguyên, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam

UBND XÃ HƯNG THẮNG

Mã số thuế: 2901095307
Người đại diện: Phan Quang Mão
Xóm 18 - Xã Hưng Nghĩa - Huyện Hưng Nguyên - Nghệ An.

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI LỘC PHÁT

Mã số thuế: 2901262068
Người đại diện: Phan Nhất Thoại
Xóm 17, Xã Hưng Thắng, Huyện Hưng Nguyên, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam

CÔNG TY CP XÂY DỰNG NAM TRƯỜNG

Mã số thuế: 2901275236
Người đại diện: PHAN ĐÌNH PHÙNG
Xóm 17, Xã Hưng Thắng, Huyện Hưng Nguyên, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam