Tra cứu mã số thuế và danh sách công ty tại xã hưng yên bắc


CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ALAMI NGHỆ AN

Mã số thuế: 2902108446
Người đại diện: NGUYỄN DOÃN TUẤN
Xóm 2, Xã Hưng Yên Bắc, Huyện Hưng Nguyên, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN TKT 68

Mã số thuế: 2902055032
Người đại diện: ĐẶNG HỮU THẮNG
Xóm 4, Xã Hưng Yên Bắc, Huyện Hưng Nguyên, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ĐA ĐA

Mã số thuế: 2902041576
Người đại diện: TRẦN KIM NGỌC
Xóm 1, Xã Hưng Yên Bắc, Huyện Hưng Nguyên, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU ICOLOR

Mã số thuế: 2901923938
Người đại diện: NGUYỄN THỊ OANH
Xóm 3, Xã Hưng Yên Bắc, Huyện Hưng Nguyên, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG GIA PHÚ

Mã số thuế: 2901778279
Người đại diện: TRẦN ĐĂNG CẢNH
Nhà bà Vinh, Xóm 1, Xã Hưng Yên Bắc, Huyện Hưng Nguyên, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI QUỲNH HỒNG

Mã số thuế: 2901897244
Người đại diện: NGUYỄN VĂN HỒNG
Xóm 7A, Xã Hưng Yên Bắc, Huyện Hưng Nguyên, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam

CÔNG TY TNHH TM VÀ DV MỘC QUỲNH

Mã số thuế: 2901927347
Người đại diện: TRẦN THỊ QUỲNH
Xóm 2B, Xã Hưng Yên Bắc, Huyện Hưng Nguyên, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam

DOANH NGHIỆP TN MẠNH DƯƠNG 97

Mã số thuế: 2901942271
Người đại diện: HÀ MẠNH DƯƠNG
Xóm 6A, Xã Hưng Yên Bắc, Huyện Hưng Nguyên, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐÀO TẠO THẮNG HOÀI

Mã số thuế: 2901854988
Người đại diện: NGUYỄN VĂN THẮNG
Xóm 1, Xã Hưng Yên Bắc, Huyện Hưng Nguyên, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam

DOANH NGHIỆP TN VINH ANH HƯƠNG 688

Mã số thuế: 2901386313
Người đại diện: PHẠM THỊ ANH
Xóm 3B, Xã Hưng Yên Bắc, Huyện Hưng Nguyên, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam