Tra cứu mã số thuế và danh sách công ty tại xã hưng phúc


CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ ĐỒNG VÀNG

Mã số thuế: 2902109841
Người đại diện: NGUYỄN VĂN PHƯỚC
Xóm 4, Xã Hưng Phúc, Huyện Hưng Nguyên, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI MINH ĐỨC NGHỆ AN

Mã số thuế: 2902089786
Người đại diện: HỒ XUÂN TRÔNG
nhà ông Hồ Văn Sơn, xóm 3, Xã Hưng Phúc, Huyện Hưng Nguyên, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HẢI SỰ

Mã số thuế: 2902056276
Người đại diện: ĐINH VĂN SỰ
Xóm 1, Xã Hưng Phúc, Huyện Hưng Nguyên, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam

CÔNG TY CP TƯ VẤN VÀ XÂY LẮP AN HƯNG

Mã số thuế: 2902040621
Người đại diện: NGUYỄN THANH TUẤN
Xóm 2, Xã Hưng Phúc, Huyện Hưng Nguyên, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI THẤT TQL

Mã số thuế: 2901987829
Người đại diện: NGUYỄN BÁ QUÂN
Xóm 2, Xã Hưng Phúc, Huyện Hưng Nguyên, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam

CÔNG TY TNHH MAY XUẤT NHẬP KHẨU HLPC

Mã số thuế: 2901968939
Người đại diện: Trương Thị Hằng
Xóm 4, Xã Hưng Phúc, Huyện Hưng Nguyên, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN PHƯƠNG THÀNH NGHỆ AN

Mã số thuế: 2901741046
Người đại diện: NGUYỄN THỊ THÀNH
Xóm 1, Xã Hưng Phúc, Huyện Hưng Nguyên, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐẠI VIỆT PHÁT

Mã số thuế: 2901777035
Người đại diện: NGUYỄN VĂN VIỆT
Xóm 4, Xã Hưng Phúc, Huyện Hưng Nguyên, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN SMIC NGHỆ AN

Mã số thuế: 2901799938
Người đại diện: NGUYỄN VĂN PHƯỚC
Xóm 2, Xã Hưng Phúc, Huyện Hưng Nguyên, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG ĐÌNH TRUNG

Mã số thuế: 2901854579
Người đại diện: NGUYỄN ĐÌNH LƯƠNG
Xóm Hùng Cường, Xã Hưng Phúc, Huyện Hưng Nguyên, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam

HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI VÀ DU LỊCH THÀNH VINH

Mã số thuế: 2901860170
Người đại diện: Nguyễn Anh Tuấn
Xóm 1 xã Hưng Phúc Hưng Nguyên NA - Xã Hưng Phúc - Huyện Hưng Nguyên - Nghệ An.

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI SƠN DUNG

Mã số thuế: 2901908760
Người đại diện: NGUYỄN VĂN SƠN
Xóm 2, Xã Hưng Phúc, Huyện Hưng Nguyên, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam

CÔNG TY TNHH KHANG ECO GROUP

Mã số thuế: 2901938934
Người đại diện: Hoàng Văn Thắng
Xóm 5, Xã Hưng Phúc, Huyện Hưng Nguyên, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI MẠNH NAM

Mã số thuế: 2901939293
Người đại diện: Nguyễn Đình Thăng
Xóm 4, Xã Hưng Phúc, Huyện Hưng Nguyên, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam

CHI NHÁNH CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN TẢI LẠC HỒNG TẠI HƯNG NGUYÊN

Mã số thuế: 2901706267-010
Người đại diện: ĐINH VIẾT GIÁP
Xóm 2, Xã Hưng Phúc, Huyện Hưng Nguyên, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam

CÔNG TY CP PHÚC LỢI HƯNG

Mã số thuế: 2900827389
Người đại diện: ĐINH VĂN SỰ
xóm 1, Xã Hưng Phúc, Huyện Hưng Nguyên, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam

CÔNG TY TNHH DU LỊCH SINH THÁI HƯNG THỊNH

Mã số thuế: 2901419840
Người đại diện: NGUYỄN MẠNH HÙNG
Xóm 4, xã Hưng Phúc, Xã Hưng Phúc, Huyện Hưng Nguyên, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI ĐỨC HIỀN

Mã số thuế: 2901232088
Người đại diện: NGUYỄN CẢNH CƯỜNG
Xóm 3, Xã Hưng Phúc, Huyện Hưng Nguyên, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam