Tra cứu mã số thuế và danh sách công ty tại xã hưng yên


CÔNG TY TNHH BĂNG HIẾU

Mã số thuế: 2901645663
Người đại diện: PHẠM MINH HẢI
Nhà ông Phạm Minh Hải, xóm 3, Xã Hưng Yên, Huyện Hưng Nguyên, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam

CHI NHÁNH CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI QUỐC TÉ VÀ TƯ VẤN ĐẦU TƯ INVECON TẠI NGHỆ AN

Mã số thuế: 0102008777-001
Người đại diện: TRẦN NGỌC ĐỨC
Bằng Vại Rau, Xã Hưng Yên, Huyện Hưng Nguyên, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam

CÔNG TY TNHH INVECON HƯNG NGUYÊN

Mã số thuế: 2901396382
Người đại diện: TRẦN HỮU TRUNG
Bằng Vại Rau, Xã Hưng Yên, Huyện Hưng Nguyên, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam

DOANH NGHIỆP TN HƯNG YÊN NAM

Mã số thuế: 2901378231
Người đại diện: PHẠM TRỌNG HƯNG
Xóm 3, Xã Hưng Yên, Huyện Hưng Nguyên, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN CẦM ĐỒ CÔNG DUNG

Mã số thuế: 2901133288
Người đại diện: Nguyễn Công Dung
Xóm 3, Xã Hưng Yên, Huyện Hưng Nguyên, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam