Tra cứu mã số thuế và danh sách công ty tại xã hưng nghĩa


CÔNG TY TNHH THẲNG TIẾN VIỆT NAM

Mã số thuế: 2902145896
Người đại diện: NGUYỄN THANH ĐẠO
Xóm 4, Xã Hưng Nghĩa, Huyện Hưng Nguyên, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ SẢN XUẤT KIM PHÁT

Mã số thuế: 2902140922
Người đại diện: NGUYỄN NGỌC HÀ
Xóm 3, Xã Hưng Nghĩa, Huyện Hưng Nguyên, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG LAM GIANG

Mã số thuế: 2902135111
Người đại diện: NGUYỄN VĂN GIANG
Xóm 3, Xã Hưng Nghĩa, Huyện Hưng Nguyên, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HOÀNG ĐỨC

Mã số thuế: 2902124529
Người đại diện: PHAN HỮU HOÀNG
Xóm 5, Xã Hưng Nghĩa, Huyện Hưng Nguyên, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG TỔNG HỢP HƯNG THỊNH PHÁT

Mã số thuế: 2902093246
Người đại diện: LÊ TIẾN HƯNG
Xóm 17, Xã Hưng Nghĩa, Huyện Hưng Nguyên, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ TỔNG HỢP HT

Mã số thuế: 2902095613
Người đại diện: TRẦN VĂN HOÀI
Xóm 2, Xã Hưng Nghĩa, Huyện Hưng Nguyên, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam

CÔNG TY TNHH HÀ MINH DŨNG

Mã số thuế: 2902090830
Người đại diện: VŨ ĐÌNH TOÀN
Xóm 3, Xã Hưng Nghĩa, Huyện Hưng Nguyên, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam

CÔNG TY CP TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG TAIYOU

Mã số thuế: 2902089803
Người đại diện: HOÀNG VĂN QUYỀN
Xóm 1, Xã Hưng Nghĩa, Huyện Hưng Nguyên, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI YẾN HÀ

Mã số thuế: 2902068049
Người đại diện: NGUYỄN NGỌC HÀ
Xóm 3, Xã Hưng Nghĩa, Huyện Hưng Nguyên, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam

CÔNG TY TNHH METAL TMT

Mã số thuế: 2902063410
Người đại diện: NGUYỄN HUY HOÀNG
Xóm 6, Xã Hưng Nghĩa, Huyện Hưng Nguyên, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TIẾN DŨNG-MT

Mã số thuế: 2902058160
Người đại diện: NGUYỄN THỊ HUYỀN
Xóm 3, Xã Hưng Nghĩa, Huyện Hưng Nguyên, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VINCENT

Mã số thuế: 2902052962
Người đại diện: Phan Văn Toại
Xóm 7, Xã Hưng Nghĩa, Huyện Hưng Nguyên, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VINA LITE

Mã số thuế: 2902041505
Người đại diện: HOÀNG VĂN MẠNH
xóm 3, Xã Hưng Nghĩa, Huyện Hưng Nguyên, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG CV GROUP

Mã số thuế: 2901979218
Người đại diện: PHAN VĂN CHUNG
Xóm 7, Xã Hưng Nghĩa, Huyện Hưng Nguyên, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam

CÔNG TY CP XÂY DỰNG 268 HƯNG NGUYÊN

Mã số thuế: 2901720310
Người đại diện: NGUYỄN BÁ NGỌC
xóm 1, Xã Hưng Nghĩa, Huyện Hưng Nguyên, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN & ĐTXD BẮC TRUNG BỘ

Mã số thuế: 2901885400
Người đại diện: PHAN ANH KHÔI
Xóm 17, Xã Hưng Nghĩa, Huyện Hưng Nguyên, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam

CÔNG TY TNHH HOÀNG ANH 268

Mã số thuế: 2901890672
Người đại diện: Hoàng Văn Dần
Xóm 1, Xã Hưng Nghĩa, Huyện Hưng Nguyên, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam

CÔNG TY CP XÂY DỰNG INTRACOM

Mã số thuế: 2901946734
Người đại diện: NGUYỄN VĂN VIỆT
Nhà ông Nguyễn Văn Đức - Xóm 1, Xã Hưng Nghĩa, Huyện Hưng Nguyên, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG TIẾN VINH

Mã số thuế: 2901880307
Người đại diện: Nguyễn Văn Sơn
xóm 1, Xã Hưng Nghĩa, Huyện Hưng Nguyên, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI VHS

Mã số thuế: 2900793041
Người đại diện: TRẦN ĐÌNH VĂN.
Nhà ông Văn, xóm 17, Xã Hưng Nghĩa, Huyện Hưng Nguyên, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI HÒA THUẬN

Mã số thuế: 2900570158
Người đại diện: HOÀNG VĂN HÙNG
Nhà ông Hoàng Văn Hùng, xóm 1, Xã Hưng Nghĩa, Huyện Hưng Nguyên, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THANH THẮNG

Mã số thuế: 2900687780
Người đại diện: NGUYỄN THANH DIỆN
09 đường Lê Xuân Đào, Xóm 4, Xã Hưng Nghĩa, Huyện Hưng Nguyên, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam

CÔNG TY CP TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG TIẾN HƯNG

Mã số thuế: 2901375047
Người đại diện: NGUYỄN LƯƠNG BẰNG
nhà ông Nguyễn Văn Thảo, xóm 1, Xã Hưng Nghĩa, Huyện Hưng Nguyên, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam

CÔNG TY CP TƯ VẤN & XÂY DỰNG TIẾN LỘC

Mã số thuế: 2901181450
Người đại diện: HỒ VĂN HÙNG
Nhà ông Hồ Văn Hùng, xóm 2, Xã Hưng Nghĩa, Huyện Hưng Nguyên, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam