Tra cứu mã số thuế và danh sách công ty tại xã hưng xá


CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI PHƯƠNG THẢO

Mã số thuế: 2901957052
Người đại diện: TRẦN VĂN LUẬN
Xóm 4, Xã Hưng Xá, Huyện Hưng Nguyên, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG DỊCH VỤ THÀNH AN

Mã số thuế: 2901971032
Người đại diện: LÊ VĂN HIẾU
xóm 4, Xã Hưng Xá, Huyện Hưng Nguyên, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam

CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI XÁ NGUYÊN AN

Mã số thuế: 2901604071
Người đại diện: ĐINH VĂN TIẾN
Xóm 3, Xã Hưng Xá, Huyện Hưng Nguyên, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam

CÔNG TY TNHH MTV BÌNH MAI

Mã số thuế: 2901630378
Người đại diện: TRẦN THỊ LÊ MAI
Xóm 4, Xã Hưng Xá, Huyện Hưng Nguyên, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam

CÔNG TY TNHH ĐẠI KHÁNH APK

Mã số thuế: 2901945699
Người đại diện: NGUYỄN ĐẠI KHÁNH
xóm 3, Xã Hưng Xá, Huyện Hưng Nguyên, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ VẬN TẢI PHÚ SƠN

Mã số thuế: 2901924995
Người đại diện: LÊ VĂN SƠN
Xóm 2, Xã Hưng Xá, Huyện Hưng Nguyên, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT KHÁNH

Mã số thuế: 2901133552
Người đại diện: NGUYỄN THỊ VÂN KHÁNH
Xóm 4, Xã Hưng Xá, Huyện Hưng Nguyên, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam

UBND XÃ HƯNG XÁ

Mã số thuế: 2901128954
Người đại diện: Lê Xuân Quê
Xóm 4 Hưng xá - Xã Long Xá - Huyện Hưng Nguyên - Nghệ An.