Tra cứu mã số thuế và danh sách công ty tại xã diễn thái


CÔNG TY TNHH BẮC TÂN HOÁ

Mã số thuế: 2902140513
Người đại diện: CAO VIỆT BẮC
Xóm 8, Xã Diễn Thái, Huyện Diễn Châu, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ NHÔM KÍNH T&K

Mã số thuế: 2902117232
Người đại diện: NGUYỄN ĐỨC THẮNG
Xóm 6, Xã Diễn Thái, Huyện Diễn Châu, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XD MINH BẢO LONG

Mã số thuế: 2902065584
Người đại diện: ĐINH VĂN KHÂM
Nhà Ông Đinh Văn Khâm; Xóm 6, Xã Diễn Thái, Huyện Diễn Châu, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam

DOANH NGHIỆP TN CAO VĂN ĐẠM

Mã số thuế: 2901955496
Người đại diện: CAO VĂN ĐẠM
Xóm 8, Xã Diễn Thái, Huyện Diễn Châu, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG SÔNG LAM

Mã số thuế: 2901978849
Người đại diện: NGUYỄN XUÂN BẢN
Xóm 9, Xã Diễn Thái, Huyện Diễn Châu, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam

CÔNG TY TNHH LỮ HÀNH QUỐC TẾ HUY HOÀNG

Mã số thuế: 4201838374
Người đại diện: NGUYỄN LÊ THỊ KIM HIẾU
Xóm 9, Xã Diễn Thái, Huyện Diễn Châu, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam

QUỸ TDND XÃ DIỄN THÁI

Mã số thuế: 2900515090
Người đại diện: Đinh Thị Ngân
Xã Diễn Thái - - Huyện Diễn Châu - Nghệ An.

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN XÂY DỰNG 171

Mã số thuế: 2901733694
Người đại diện: ĐẶNG XUÂN DƯƠNG
Xóm 10, Xã Diễn Thái, Huyện Diễn Châu, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam

CÔNG TY CP TƯ VẤN & XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 494

Mã số thuế: 2901734151
Người đại diện: PHAN THỊ BÌNH
Nhà bà Bình, xóm 2, Xã Diễn Thái, Huyện Diễn Châu, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG SÔNG CON

Mã số thuế: 2901923208
Người đại diện: PHAN VĂN TOÀN
Xóm 1, Xã Diễn Thái, Huyện Diễn Châu, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TÀI CHÍNH THƯ TRANG

Mã số thuế: 2901943395
Người đại diện: PHAN VĂN THƯ
Xóm 3, Xã Diễn Thái, Huyện Diễn Châu, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI 626

Mã số thuế: 2901907710
Người đại diện: BÙI VĂN THÁMPHAN MẠNH HÙNG
Xóm 2, Xã Diễn Thái, Huyện Diễn Châu, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam

DOANH NGHIỆP TN DỊCH VỤ CẦM ĐỒ QUÝ HOÀI

Mã số thuế: 2901948957
Người đại diện: Nguyễn Xuân Quý
xóm 9, Xã Diễn Thái, Huyện Diễn Châu, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẠI DƯƠNG VIỆT NAM

Mã số thuế: 2901699901
Người đại diện: PHAN THỊ PHƯỢNG
Xóm 6, Xã Diễn Thái, Huyện Diễn Châu, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam

HTX NN DIỄN THÁI

Mã số thuế: 2900907595
Người đại diện: Nguyễn Xuân Bằng
Xã Diễn Thái - - Huyện Diễn Châu - Nghệ An.

UBND XÃ DIỄN THÁI

Mã số thuế: 2900581350
Người đại diện: Nguyễn Xuân Đài
Xóm Tân Nam - Xã Diễn Thái - Huyện Diễn Châu - Nghệ An.

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN KHẦM NGÂN

Mã số thuế: 2901547987
Người đại diện: Đinh Thị Ngân
Nhà ông Khầm, xóm 5 - Xã Diễn Thái - Huyện Diễn Châu - Nghệ An.

TRƯỜNG TIỂU HỌC DIỄN THÁI

Mã số thuế: 2901016111
Người đại diện: Nguyễn Văn Thể
Xóm 4 - Xã Diễn Thái - Huyện Diễn Châu - Nghệ An.

TRƯỜNG MẦM NON DIỄN THÁI

Mã số thuế: 2901026631
Người đại diện: Nguyễn Thị Lý
Xóm 3 - Xã Diễn Thái - Huyện Diễn Châu - Nghệ An.

TRƯỜNG THCS DIỄN THÁI

Mã số thuế: 2901015252
Người đại diện: Đặng Văn Hiền
Xóm 5 - Xã Diễn Thái - Huyện Diễn Châu - Nghệ An.

DOANH NGHIỆP TN XĂNG DẦU CHẤN HOAN

Mã số thuế: 2901259530
Người đại diện: PHAN CÔNG HÂN
Xóm 6, Xã Diễn Thái, Huyện Diễn Châu, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI TUẤN TÚ

Mã số thuế: 2901236974
Người đại diện: Phan Anh Tuấn
Xóm 6, Xã Diễn Thái, Huyện Diễn Châu, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam