Tra cứu mã số thuế và danh sách công ty tại xã diễn đoài


CÔNG TY TNHH TM TỔNG HỢP DỊCH VỤ MINH QUANG

Mã số thuế: 2902136080
Người đại diện: HỒ TRỌNG TOÀN
Xóm Xuân Sơn , Xã Diễn Đoài, Huyện Diễn Châu, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam

CÔNG TY TNHH MAY THUẬN HƯƠNG

Mã số thuế: 2902135030
Người đại diện: NGUYỄN VĂN THUẬNVÕ THỊ HƯƠNG
Xóm Bàu Xuân, Xã Diễn Đoài, Huyện Diễn Châu, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam

CÔNG TY TNHH KỲ TUẤN KIỆT

Mã số thuế: 2902090703
Người đại diện: PHẠM XUÂN TUẤN
Xóm Xuân Sơn, Xã Diễn Đoài, Huyện Diễn Châu, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI NHẬT QUÂN VIỆT LÀO

Mã số thuế: 2902081089
Người đại diện: NGUYỄN HỮU CHÍNH
Xóm Bàu Xuân, Xã Diễn Đoài, Huyện Diễn Châu, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam

CÔNG TY TNHH 29 DECEM

Mã số thuế: 2902051704
Người đại diện: NGUYỄN THANH HÀ
Xóm 15, Xã Diễn Đoài, Huyện Diễn Châu, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam

CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC VÀ XÂY DỰNG TC-V HOME

Mã số thuế: 2902046750
Người đại diện: NGUYỄN SỸ VƯƠNG
Nhà anh Nguyễn Sỹ Vương, xóm Xuân Sơn, Xã Diễn Đoài, Huyện Diễn Châu, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỀN BẮC MIỀN TRUNG

Mã số thuế: 2901955834
Người đại diện: PHẠM VĂN MƯỜI
Xóm Xuân Sơn, Xã Diễn Đoài, Huyện Diễn Châu, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam

CÔNG TY TNHH TM - XNK SƠN NAM

Mã số thuế: 2902043319
Người đại diện: ĐẬU VIẾT HỒNG
Xóm 6, Xã Diễn Đoài, Huyện Diễn Châu, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam

CÔNG TY CP XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI QUANG VINH PHÁT

Mã số thuế: 2901639130
Người đại diện: CAO ĐĂNG QUANG
Xóm 11, Xã Diễn Đoài, Huyện Diễn Châu, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TIẾN THÀNH ĐẠT

Mã số thuế: 2901669470
Người đại diện: TRƯƠNG QUANG THÀNH
Xóm 14, Xã Diễn Đoài, Huyện Diễn Châu, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam

CÔNG TY TNHH KINH DOANH DỊCH VỤ TỔNG HỢP HƯNG THỊNH

Mã số thuế: 2901930607
Người đại diện: NGUYỄN THỊ XUYÊN
xóm 14, Xã Diễn Đoài, Huyện Diễn Châu, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam

CÔNG TY TNHH PHÁT TỪ TÂM

Mã số thuế: 2901838834
Người đại diện: NGUYỄN THỊ OANH
Xóm 14, Xã Diễn Đoài, Huyện Diễn Châu, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam

CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN GỖ SƠN NAM

Mã số thuế: 2901734761
Người đại diện: ĐẬU VIẾT HỒNG
Xóm 6, Xã Diễn Đoài, Huyện Diễn Châu, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam

CÔNG TY TNHH BÌNH ANH NGUYÊN

Mã số thuế: 2901932202
Người đại diện: Nguyễn Duy Bình
Xóm 14, Xã Diễn Đoài, Huyện Diễn Châu, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam

CÔNG TY TNHH LỰC SỸ

Mã số thuế: 2901865919
Người đại diện: Nguyễn Hữu Lực
Xóm 15, Xã Diễn Đoài, Huyện Diễn Châu, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN LY MEX

Mã số thuế: 2901716931
Người đại diện: HỒ TRỌNG TOÀN
Xóm 16, Xã Diễn Đoài, Huyện Diễn Châu, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐỨC NĂNG VINH

Mã số thuế: 2901804521
Người đại diện: NGUYỄN ĐỨC NĂNG
Xóm 3, Xã Diễn Đoài, Huyện Diễn Châu, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP TIẾN ANH

Mã số thuế: 2901387109
Người đại diện: NGUYỄN VĂN TIẾN
Xóm 14, Xã Diễn Đoài, Huyện Diễn Châu, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam

CÔNG TY CP XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI HOÀNG MAI

Mã số thuế: 2901360604
Người đại diện: NGUYỄN HỮU THUỶ
Xóm 4, Xã Diễn Đoài, Huyện Diễn Châu, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam

CÔNG TY TNHH ĐƯỜNG NGUYÊN

Mã số thuế: 2901447950
Người đại diện: NGUYỄN VĂN ĐƯỜNG
Xóm 14, Xã Diễn Đoài, Huyện Diễn Châu, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam

CÔNG TY CP XÂY DỰNG 1-7

Mã số thuế: 2900574730
Người đại diện: NGUYỄN ĐỨC ĐẠT.
Km số 3+ 30 QL 48, xóm 14,, Xã Diễn Đoài, Huyện Diễn Châu, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam

HTX DVNN VÀ ĐIỆN NĂNG XÃ DIỄN ĐOÀI

Mã số thuế: 2900900504
Người đại diện: Nguyễn Doãn Hoà
Xóm 7, xã Diễn Đoài - - Huyện Diễn Châu - Nghệ An.

TRƯỜNG TIỂU HỌC DIỄN ĐOÀI

Mã số thuế: 2901015439
Người đại diện: Phạm Hùng Mạnh
Xóm 5 - Xã Diễn Đoài - Huyện Diễn Châu - Nghệ An.

TRƯỜNG THCS DIỄN ĐOÀI

Mã số thuế: 2901015044
Người đại diện: Hoàng Thị Bích Lai
Xóm 5 - Xã Diễn Đoài - Huyện Diễn Châu - Nghệ An.

CÔNG TY TNHH VIỆT HẢI

Mã số thuế: 2900468316
Người đại diện: NGUYỄN VĂN DŨNG
Nhà ông Dũng, xóm 9, Xã Diễn Đoài, Huyện Diễn Châu, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam