Tra cứu mã số thuế và danh sách công ty tại xã diễn bình


CÔNG TY TNHH ĐĂNG QUANG HIỂN

Mã số thuế: 2901855621
Người đại diện: TRẦN VINH QUANG HIỂN
Xóm 2, Xã Diễn Bình, Huyện Diễn Châu, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam

DOANH NGHIỆP TN VÀNG BẠC HẢI ĐĂNG

Mã số thuế: 2901789270
Người đại diện: Võ Thị Thanh Hải
Xóm 1, Xã Diễn Bình, Huyện Diễn Châu, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam

HTX DV NÔNG NGHIỆP VÀ ĐIỆN NĂNG DIỄN BÌNH

Mã số thuế: 2900885648
Người đại diện: Nguyễn Văn Chương
Xóm 5, xã Diễn Bình - - Huyện Diễn Châu - Nghệ An.

UBND XÃ DIỄN BÌNH

Mã số thuế: 2900599446
Người đại diện: Lê Đình Chất
Xã Diễn Bình - - Huyện Diễn Châu - Nghệ An.

UBND XÃ DIỄN BÌNH

Mã số thuế: 2900577227
Người đại diện: Võ Đình Quyền
Xóm 5 - Xã Diễn Bình - Huyện Diễn Châu - Nghệ An.

TRƯỜNG TIỂU HỌC DIỄN BÌNH

Mã số thuế: 2901015421
Người đại diện: Lê Thị Thương
Xóm 3 - Xã Minh Châu - Huyện Diễn Châu - Nghệ An.

TRƯỜNG MẦM NON DIỄN BÌNH

Mã số thuế: 2901122180
Người đại diện: Lê Thị Hiền
Xóm 2 - Xã Minh Châu - Huyện Diễn Châu - Nghệ An.