Tra cứu mã số thuế và danh sách công ty tại xã diễn lợi


CÔNG TY TNHH KỶ THUẬT ĐỒNG TRUNG NGUYÊN

Mã số thuế: 2902041223
Người đại diện: CÙ THỊ DUNG
Xóm 2, Xã Diễn Lợi, Huyện Diễn Châu, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam

CÔNG TY TNHH LÂM NGHIỆP VÀ XÂY DỰNG THÀNH PHÁT

Mã số thuế: 2902013561
Người đại diện: TRẦN VĂN THÀNH
Nhà ông Trần Văn Thành, Thôn 6, Xã Diễn Lợi, Huyện Diễn Châu, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐO ĐẠC VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG 79 NGHỆ AN

Mã số thuế: 2901990099
Người đại diện: ĐẶNG KHẮC DƯƠNG
Xóm 7, Xã Diễn Lợi, Huyện Diễn Châu, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam

DOANH NGHIỆP TN XĂNG DẦU DIỆU TRANG

Mã số thuế: 2901733341
Người đại diện: NGUYỄN ĐỨC DIỆU
Xóm 10, Xã Diễn Lợi, Huyện Diễn Châu, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam

HTX DV NN DIỄN LỢI

Mã số thuế: 2901793502
Người đại diện: Đặng Văn út
Xóm 5 - Xã Diễn Lợi - Huyện Diễn Châu - Nghệ An.

CÔNG TY TNHH LAO BASE BARITE

Mã số thuế: 2901930678
Người đại diện: NGUYỄN ĐÌNH PHÚ
xóm 9, Xã Diễn Lợi, Huyện Diễn Châu, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam

CÔNG TY TNHH MINH PHÚ FOOD

Mã số thuế: 2901868250
Người đại diện: TẠ ĐÌNH PHÚ
Xóm 2, Xã Diễn Lợi, Huyện Diễn Châu, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam

HTX DVNN VIN CẦU XÃ DIỄN LỢI

Mã số thuế: 2900905862
Người đại diện: Cù Văn Nghĩa
Xóm 3, xã Diễn Lợi - - Huyện Diễn Châu - Nghệ An.

HTX NN QUANG PHÚ XÃ DIỄN LỢI

Mã số thuế: 2900905848
Người đại diện: Đặng Văn út
Xã Diễn Lợi - - Huyện Diễn Châu - Nghệ An.

HTX NN XUÂN PHÚ XÃ DIỄN LỢI

Mã số thuế: 2900905950
Người đại diện: Phan Đức Bình
Xã Diễn Lợi - - Huyện Diễn Châu - Nghệ An.

UBND XÃ DIỄN LỢI

Mã số thuế: 2900621733
Người đại diện: Lê Văn Thuận
Xóm 3 - Xã Diễn Lợi - Huyện Diễn Châu - Nghệ An.

TRƯỜNG TIỂU HỌC DIỄN LỢI

Mã số thuế: 2901016087
Người đại diện: Đặng Thị Hương Trà
Xã Diễn Lợi - - Huyện Diễn Châu - Nghệ An.

TRƯỜNG MẦM NON DIỄN LỢI

Mã số thuế: 2901122222
Người đại diện: Cao Thị Hà
Xóm 5 - Xã Diễn Lợi - Huyện Diễn Châu - Nghệ An.