Tra cứu mã số thuế và danh sách công ty tại xã diễn hoa


CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ DU LỊCH S79

Mã số thuế: 2902122320
Người đại diện: NGUYỄN TRỌNG SÁCH
Xóm Trung Trường, Xã Diễn Hoa, Huyện Diễn Châu, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG CAO SANG

Mã số thuế: 2902122514
Người đại diện: CAO NGỌC ANH
Xóm Phượng Lịch 1, Xã Diễn Hoa, Huyện Diễn Châu, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam

CÔNG TY TNHH HUY HOÀNG PLASTIC

Mã số thuế: 2901642951
Người đại diện: NGUYỄN NGỌC QUANG
Xóm 5, Xã Diễn Hoa, Huyện Diễn Châu, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ RIC

Mã số thuế: 2901554021
Người đại diện: THÁI DOÃN XIÊM
Xóm 7, Xã Diễn Hoa, Huyện Diễn Châu, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam

HTX NÔNG NGHIỆP DIỄN HOA

Mã số thuế: 2900884203
Người đại diện: Cao Bá Danh
Xã Diễn Hoa - - Huyện Diễn Châu - Nghệ An.

TRƯỜNG MẦM NON XÃ DIỄN HOA

Mã số thuế: 2901015809
Người đại diện: Đặng Thị Hòa
Xóm Phượng Lịch 1 - Xã Diễn Hoa - Huyện Diễn Châu - Nghệ An.

TRƯỜNG TIỂU HỌC DIỄN HOA

Mã số thuế: 2901015573
Người đại diện: Trần Phùng Tương
Xóm 3 - Xã Diễn Hoa - Huyện Diễn Châu - Nghệ An.

CÔNG TY TNHH VIỆT HÀN

Mã số thuế: 2900624773
Người đại diện: CAO VĂN HIỀN
Nhà ông Cao Văn Hiền, xóm 6, Xã Diễn Hoa, Huyện Diễn Châu, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam