Tra cứu mã số thuế và danh sách công ty tại xã diễn lộc


CÔNG TY TNHH VẠN PHÚC JSC

Mã số thuế: 2902131318
Người đại diện: CAO MINH HẢI
xóm 4, Xã Diễn Lộc, Huyện Diễn Châu, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TÂN HƯNG

Mã số thuế: 2902096430
Người đại diện: VÕ ĐÌNH TÂN
Nhà Ông Võ Đình Tân, xóm 8, Xã Diễn Lộc, Huyện Diễn Châu, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TÁC ĐÁ NHẬT HUY

Mã số thuế: 2902016259
Người đại diện: Nguyễn Hồng Hải
Khu A, đường N2, khu công nghiệp Thọ Lộc, Xã Diễn Lộc, Huyện Diễn Châu, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam

CÔNG TY CP XD TM VÕ TÀI

Mã số thuế: 2901972445
Người đại diện: VÕ ĐÌNH TÀI
Xóm 14, Xã Diễn Lộc, Huyện Diễn Châu, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CHÍNH ANH

Mã số thuế: 2901969474
Người đại diện: CAO THỊ THU
Xóm 11, Xã Diễn Lộc, Huyện Diễn Châu, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam

CÔNG TY TNHH DVTM GIA HƯNG

Mã số thuế: 2901968054
Người đại diện: HOÀNG NGỌC CƯỜNG
Xóm 3, Xã Diễn Lộc, Huyện Diễn Châu, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN, QUY HOẠCH, XÂY DỰNG GIẢI PHÓNG

Mã số thuế: 2901787234
Người đại diện: PHAN THỊ TÂM
Nhà ông Phan Huy Hữu, xóm 13, Xã Diễn Lộc, Huyện Diễn Châu, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VINASAHA

Mã số thuế: 2901641676
Người đại diện: NGUYỄN THẾ SANG
Bến Kiềng, xóm 1, Xã Diễn Lộc, Huyện Diễn Châu, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI CÔNG HƯNG

Mã số thuế: 2901743413
Người đại diện: LÊ ANH DŨNG
Xóm 11, Xã Diễn Lộc, Huyện Diễn Châu, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam

CÔNG TY TNHH VLXD HOÀNG CHIẾN

Mã số thuế: 2901904565
Người đại diện: HOÀNG THAO CHIẾN
Xóm 11, Xã Diễn Lộc, Huyện Diễn Châu, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG THÀNH LỘC

Mã số thuế: 2901935362
Người đại diện: MAI XUÂN PHƯỢNG
xóm 1, Xã Diễn Lộc, Huyện Diễn Châu, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ & XÂY DỰNG BÌNH HẰNG

Mã số thuế: 2901937296
Người đại diện: CAO TRỌNG BÌNH
Xóm 7, Xã Diễn Lộc, Huyện Diễn Châu, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ QUỐC TẾ ECO

Mã số thuế: 2901889317
Người đại diện: Trần Viết Hữu
Đường N2, khu A - KCN Thọ Lộc, Xã Diễn Lộc, Huyện Diễn Châu, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam

CÔNG TY TNHH NẤM LỘC CHÂU

Mã số thuế: 2901830842
Người đại diện: CAO MINH LONG
Xóm 11, Xã Diễn Lộc, Huyện Diễn Châu, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam

CÔNG TY CP TƯ VẤN - XÂY DỰNG LỘC THÀNH

Mã số thuế: 2900728973
Người đại diện: PHAN HUY TÝ
Nhà ông Phan Huy Tý, xóm 14, Xã Diễn Lộc, Huyện Diễn Châu, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG-THƯƠNG MẠI TIẾN THÀNH

Mã số thuế: 2900798709
Người đại diện: TRẦN VĂN THỊNH
xóm 1, Xã Diễn Lộc, Huyện Diễn Châu, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam

HTX NÔNG NGHIỆP DIỄN LỘC

Mã số thuế: 2900885503
Người đại diện: Đậu Ngọc ân
Xã Diễn Lộc - - Huyện Diễn Châu - Nghệ An.

UBND XÃ DIỄN LỘC

Mã số thuế: 2900596526
Người đại diện: Phan Huy Thanh
Xóm 2 - Xã Diễn Lộc - Huyện Diễn Châu - Nghệ An.

TRƯỜNG MẦM NON DIỄN LỘC

Mã số thuế: 2901037249
Người đại diện:
Xóm 2-Xã Diễn Lộc - - Huyện Diễn Châu - Nghệ An.

TRƯỜNG TIỂU HỌC DIỄN LỘC

Mã số thuế: 2901015527
Người đại diện: Đặng Thị Hương Trà
Xóm 2 - Xã Diễn Lộc - Huyện Diễn Châu - Nghệ An.

TRƯỜNG THCS THỌ LỘC

Mã số thuế: 2901015125
Người đại diện: Phan Xuân Đồng
Xóm 4 - Xã Diễn Lộc - Huyện Diễn Châu - Nghệ An.

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI SƠN NGA

Mã số thuế: 2901413133
Người đại diện: NGUYỄN ĐÌNH SƠN
Xóm 15, Xã Diễn Lộc, Huyện Diễn Châu, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam