Tra cứu mã số thuế và danh sách công ty tại xã thiệu châu


CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG SƠN THU

Mã số thuế: 2802809857
Người đại diện: Lê Hữu Sơn
Thôn Đắc Châu 2, Xã Thiệu Châu, Huyện Thiệu Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH MINH SƠN TC

Mã số thuế: 2802802467
Người đại diện: LÊ HUY SƠN
Thôn Đắc Châu 2, Xã Thiệu Châu, Huyện Thiệu Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH XD VÀ THƯƠNG MẠI TRƯỜNG THỊNH

Mã số thuế: 2802785010
Người đại diện: NGUYỄN TRỌNG TRƯỜNG
Thôn Đắc Châu 2, Xã Thiệu Châu, Huyện Thiệu Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐÌNH THỦY TH

Mã số thuế: 2802661255
Người đại diện: LÊ ĐÌNH THỦY
Thôn Yên Tân, Xã Thiệu Châu, Huyện Thiệu Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CHI NHÁNH SỐ 1 - CÔNG TY TNHH KINH DOANH TC TRƯỜNG NGA

Mã số thuế: 2802542240-001
Người đại diện: HOÀNG TRỌNG TRƯỜNG
Thôn 7, Xã Thiệu Châu, Huyện Thiệu Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH TOÀN HƯNG TC

Mã số thuế: 2802554207
Người đại diện: LÊ HỮU HƯNG
Thôn 9, Xã Thiệu Châu, Huyện Thiệu Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH TỔNG HỢP TÂN DƯƠNG

Mã số thuế: 2801905011
Người đại diện: NGUYỄN GIA SỸ
Đội 8, Xã Thiệu Châu, Huyện Thiệu Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VẬN TẢI TÂN LỘC

Mã số thuế: 2801934622
Người đại diện: Dương Năng Sơn
Thôn 2, Xã Thiệu Châu, Huyện Thiệu Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT KINH DOANH VẬT LIỆU XÂY DỰNG MẠNH PHÁT

Mã số thuế: 2802177397
Người đại diện: LÊ VĂN HÙNG
Thôn 7, Xã Thiệu Châu, Huyện Thiệu Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XD & TM TUẤN THANH DƯƠNG

Mã số thuế: 2802310419
Người đại diện: NGUYỄN GIA TUẤN
Đội 7, Xã Thiệu Châu, Huyện Thiệu Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÂM HÀ ANH

Mã số thuế: 2801695396
Người đại diện: LÊ THỌ KHANG
Nhà ông Lê Văn Cảnh, đội 7, Xã Thiệu Châu, Huyện Thiệu Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ TÂN CHÂU

Mã số thuế: 2801175527
Người đại diện: Doãn Bá Cường
Xã Tân Châu - Xã Tân Châu - Huyện Thiệu Hoá - Thanh Hoá.

TRƯỜNG TIỂU HỌC VÀ TRUNG HỌC CƠ SỞ THIỆU CHÂU

Mã số thuế: 2801175823
Người đại diện: Nguyễn Thị Dụng
Đội 6- Thôn Phú Văn- Xã Thiệu Châu - - Huyện Thiệu Hoá - Thanh Hoá.

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP THIỆU CHÂU

Mã số thuế: 2801174178
Người đại diện: Lê Văn Tư
Xã Thiệu Châu - Xã Thiệu Châu - Huyện Thiệu Hoá - Thanh Hoá.