Tra cứu mã số thuế và danh sách công ty tại xã thiệu khánh


TỔ HỢP TÁC VẬN TẢI MINH HẢI

Mã số thuế: 2800840594
Người đại diện: Nguyễn gia Minh
xã Thiệu Khánh - - Huyện Thiệu Hoá - Thanh Hoá.

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TRƯỜNG TRUNG

Mã số thuế: 2800616666
Người đại diện: Dương Văn Trường
Đội 8 - Xã Thiệu Khánh - - Huyện Thiệu Hoá - Thanh Hoá.

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - VẬN TẢI HÀ LINH

Mã số thuế: 2801608562
Người đại diện: TRỊNH QUỐC SỰ
Nhà ông Trịnh văn Thìn đội 6, Xã Thiệu Khánh, Huyện Thiệu Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH TỔNG HỢP THANH HƯƠNG

Mã số thuế: 2801680110
Người đại diện: ĐỖ THỊ HƯƠNG
Nhà bà Đỗ Thị Hương thôn 6, Xã Thiệu Khánh, Huyện Thiệu Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NGỌC MINH

Mã số thuế: 2801659126
Người đại diện: NGUYỄN NGỌC CHÂU
Nhà ông Nguyễn Ngọc Tuấn thôn 6, Xã Thiệu Khánh, Huyện Thiệu Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH QUANG HUYỀN

Mã số thuế: 2801471646
Người đại diện: NGUYỄN VĂN QUANG
Nhà ông Nguyễn Văn Quang, thôn 8, Xã Thiệu Khánh, Huyện Thiệu Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN QUỐC SỰ

Mã số thuế: 2800473087
Người đại diện: TRỊNH QUỐC SỰ
Nhà ông Trịnh Quốc Thìn, đội 6, Xã Thiệu Khánh, Huyện Thiệu Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH BIA THANH HÀ

Mã số thuế: 2800794877
Người đại diện: LÊ VĂN THÀNH
Thôn 2, Xã Thiệu Khánh, Huyện Thiệu Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH TỔNG HỢP AN HUY

Mã số thuế: 2801376110
Người đại diện: NGUYỄN CÔNG AN
Nhà Ông Nguyễn Công Trường, Đội 8, Xã Thiệu Khánh, Huyện Thiệu Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN MAI TUẤN CƯỜNG

Mã số thuế: 2801356273
Người đại diện: NGUYỄN GIA CƯỜNG
Nhà ông Nguyễn Gia Cường, đội 6, Xã Thiệu Khánh, Huyện Thiệu Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam