Tra cứu mã số thuế và danh sách công ty tại xã thiệu đô


CÔNG TY CỔ PHẦN XE KHÁCH THIỆU HÓA

Mã số thuế: 0000331562
Người đại diện: NGUYỄN VĂN THẢO
Nhà ông Nguyễn Văn Thảo, xóm 8, Xã Thiệu Đô, Huyện Thiệu Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH TM VÀ DV ĐỨC THUẬN TH

Mã số thuế: 2802583007
Người đại diện: Nguyễn Công Hùng
Thôn Ba Chè, Xã Thiệu Đô, Huyện Thiệu Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI HÀ LINH ANH TH

Mã số thuế: 2802580694
Người đại diện: PHẠM ĐĂNG HÀ
Thôn 4, Xã Thiệu Đô, Huyện Thiệu Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ ĐƯỜNG BỘ THIỆU HÓA

Mã số thuế: 2802805242
Người đại diện: HOÀNG TRỌNG THANH
Thôn Ba Chè, Xã Thiệu Đô, Huyện Thiệu Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH LÊ HUY TOÀN

Mã số thuế: 2802502992
Người đại diện: LÊ DUY LÂM
Thôn 3, Xã Thiệu Đô, Huyện Thiệu Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH KINH DOANH TC TRƯỜNG NGA

Mã số thuế: 2802542240
Người đại diện: HOÀNG TRỌNG TRƯỜNG
Thôn 10, Xã Thiệu Đô, Huyện Thiệu Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH HOÀNG GIA 36

Mã số thuế: 2802470155
Người đại diện: HOÀNG VĂN VIỆT
Xóm 7, Xã Thiệu Đô, Huyện Thiệu Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SƠN ÁN

Mã số thuế: 2801956954
Người đại diện: LÊ THỊ HÀ
Xóm Ba Chè, Xã Thiệu Đô, Huyện Thiệu Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG PHÚ QUÝ

Mã số thuế: 2801962316
Người đại diện: NGUYỄN VĂN DUẨN
Xóm 1, Xã Thiệu Đô, Huyện Thiệu Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN DVTM CHUNG HAI

Mã số thuế: 2802137884
Người đại diện: LÊ TAM HAI
Tại nhà ông Lê Tam Hai, thôn Ba Chè, Xã Thiệu Đô, Huyện Thiệu Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH THU THƠM

Mã số thuế: 2802274263
Người đại diện: LÊ VĂN THƠM
Thôn 3, Xã Thiệu Đô, Huyện Thiệu Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ YÊN THUẬN

Mã số thuế: 2802311758
Người đại diện: LÊ VĂN YÊN
Xóm 3, Xã Thiệu Đô, Huyện Thiệu Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO - NỘI THẤT MR. NGUYÊN

Mã số thuế: 2802453505
Người đại diện: LÊ PHƯỢNG NGUYÊN
Thôn 3, Xã Thiệu Đô, Huyện Thiệu Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HÙNG THỊNH 36

Mã số thuế: 2802537402
Người đại diện: NGUYỄN TỨ HÙNG
Xóm 5, Xã Thiệu Đô, Huyện Thiệu Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH MTV THIỆU ĐÔ

Mã số thuế: 2802538075
Người đại diện: LÊ CƯỜNG
Thôn 2, Xã Thiệu Đô, Huyện Thiệu Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH XUÂN THẮNG TH

Mã số thuế: 2802539304
Người đại diện: TRỊNH XUÂN THẮNG
Thôn Ba Chè, Xã Thiệu Đô, Huyện Thiệu Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VẬN TẢI HOÀNG YẾN

Mã số thuế: 2802440873
Người đại diện: NGUYỄN MINH THẮNG
Phố Ba Chè, Xã Thiệu Đô, Huyện Thiệu Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DV HÀ THÀNH

Mã số thuế: 2802483683
Người đại diện: NGUYỄN THỊ THÀNH
Ngã Ba Chè , Xã Thiệu Đô, Huyện Thiệu Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH KLAT & DAAL VINA - CHI NHÁNH THANH HÓA

Mã số thuế: 0801224650-001
Người đại diện: LÊ SỸ THÀNH
Thôn Ba Chè, Xã Thiệu Đô, Huyện Thiệu Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH CHUNG HAI

Mã số thuế: 2802540571-001
Người đại diện: LÊ TAM CHUNG
Thôn Ba Chè, Xã Thiệu Đô, Huyện Thiệu Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CHI NHÁNH SỐ 2 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TÀI CHÍNH ĐỨC THUẬN

Mã số thuế: 2802448008-002
Người đại diện: NGUYỄN XUÂN CHUNG
Thôn 3 Chè, Xã Thiệu Đô, Huyện Thiệu Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN VIỄN THÔNG NGÃ BA CHÈ - CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ KIẾN TRÚC XÂY DỰNG THĂNG LONG

Mã số thuế: 2801944243-001
Người đại diện: HOÀNG VIỆT CƯỜNG
Nhà ông Nguyễn Hữu Trình/bà Nguyễn Thị Loan, Ngã Ba Chè, Xã Thiệu Đô, Huyện Thiệu Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO VÀ CUNG ỨNG NHÂN LỰC NHẬT PHÁT

Mã số thuế: 2801980763
Người đại diện: THIỀU ĐÌNH TÀI
Thôn Ba Chè, Xã Thiệu Đô, Huyện Thiệu Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

HIỆU SÁCH NHÂN DÂN HUYỆN THIỆU HÓA - CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT HÀNH SÁCH THANH HÓA

Mã số thuế: 2800240188-024
Người đại diện: Lê Thị Huệ
Xã Thiệu Đô, Huyện Thiệu Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TC HOÀNG ĐẠI

Mã số thuế: 2802560200
Người đại diện: HOÀNG VIẾT ĐẠI
Thôn Ba Chè, Xã Thiệu Đô, Huyện Thiệu Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam