Tra cứu mã số thuế và danh sách công ty tại xã thiệu dương


DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THƯƠNG MẠI - VẬN TẢI HOÀNG TUẤN

Mã số thuế: 2801624412
Người đại diện: DƯƠNG VĂN TUẤN
Nhà ông Dương Văn Trường thôn 8, Xã Thiệu Dương, Huyện Thiệu Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM THIÊN LINH

Mã số thuế: 2800813625
Người đại diện: DƯƠNG THANH NINH
Núi Ních, Xã Thiệu Dương, Huyện Thiệu Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT KINH DOANH TỔNG HỢP ĐẠI LỢI

Mã số thuế: 2801749764
Người đại diện: DƯƠNG ĐÌNH MẠNH
Nhà ông Dương Đình Mạnh, thôn 10, Xã Thiệu Dương, Huyện Thiệu Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT KINH DOANH TỔNG HỢP NGỌC CHUNG

Mã số thuế: 2801703181
Người đại diện: DƯƠNG THỊ CHUNG
Nhà bà Dương Thị Chung, thôn 8, Xã Thiệu Dương, Huyện Thiệu Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT KINH DOANH TỔNG HỢP KHÁNH LINH

Mã số thuế: 2801681812
Người đại diện: DƯƠNG NĂNG ÚC
Nhà ông Dương Năng Úc, thôn 10, Xã Thiệu Dương, Huyện Thiệu Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH TỔNG HỢP TUYẾT NHUNG

Mã số thuế: 2801607223
Người đại diện: DƯƠNG THỊ TRANG
Nhà bà Dương Thị Trang thôn 10, Xã Thiệu Dương, Huyện Thiệu Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH TỔNG HỢP TIẾN TỚI

Mã số thuế: 2801657697
Người đại diện: HÀ THỊ NGA
Nhà bà Hà Thị Nga thôn 8, Xã Thiệu Dương, Huyện Thiệu Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

XƯỞNG SẢN XUẤT SƠN LÂM

Mã số thuế: 2801126329-001
Người đại diện: Cao Văn Sơn
Thôn 8 - Xã Thiệu Dương - - Huyện Thiệu Hoá - Thanh Hoá.

CHI NHÁNH SỐ 1 - CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI MINH NGỌC

Mã số thuế: 2801038418-001
Người đại diện: DƯƠNG THỊ CHUNG
Thôn 8, Xã Thiệu Dương, Huyện Thiệu Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CHI NHÁNH SỐ 1 - CÔNG TY TNHH TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG QUANG MINH

Mã số thuế: 2800670550-001
Người đại diện: LÊ XUÂN TIẾN
Thôn 8, Xã Thiệu Dương, Huyện Thiệu Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CHI NHÁNH SỐ 1 - CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP THÚY SƠN

Mã số thuế: 2800984010-001
Người đại diện: DƯƠNG NĂNG ÚC
Thôn 8, Xã Thiệu Dương, Huyện Thiệu Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CHI NHÁNH SỐ 1 - CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT KINH DOANH VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐỨC MẠNH

Mã số thuế: 2801337055-001
Người đại diện: DƯƠNG THỊ HÀ
Núi Đông, Xã Thiệu Dương, Huyện Thiệu Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CHI NHÁNH SỐ 1 - CÔNG TY TNHH HOÀNG BÌNH DƯƠNG

Mã số thuế: 2801503545-001
Người đại diện: NGUYỄN THỊ CHUYỀN
Thôn 8, Xã Thiệu Dương, Huyện Thiệu Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam