Tra cứu mã số thuế và danh sách công ty tại xã thiệu vân


CÔNG TY TNHH TÀI BỐN

Mã số thuế: 2803084924
Người đại diện: HÀ KHẮC TÀI
Tại nhà Ông Hà Khắc Tài, Thôn Quy Xá, Xã Thiệu Vận, Huyện Thiệu Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP ĐĂNG KHOA TẠI THANH HÓA

Mã số thuế: 0107003532-007
Người đại diện: NGUYỄN THỊ HUẾ
Số nhà 119, Đường Tỉnh Lộ 515, Thôn 1, Xã Thiệu Vận, Huyện Thiệu Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH VLXD TÚ TÀI

Mã số thuế: 2803069147
Người đại diện: TÔ VINH TÀI
Thôn Quy Xá, Xã Thiệu Vận, Huyện Thiệu Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH THÊM TOAN

Mã số thuế: 2803022798
Người đại diện: THIỀU ĐÌNH THÊM
Thôn 2, Xã Thiệu Vận, Huyện Thiệu Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN T-T LAND

Mã số thuế: 2802969963
Người đại diện: TRẦN VĂN TIẾN
Thôn 2, Xã Thiệu Vận, Huyện Thiệu Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT KHẨU 666

Mã số thuế: 2802958947
Người đại diện: TRỊNH ĐỨC HIẾU
Thôn 4, Xã Thiệu Vận, Huyện Thiệu Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH TÔ VINH NHƯỢNG

Mã số thuế: 2802930638
Người đại diện: TÔ VINH NHƯỢNG
Thôn Quy Xá, Xã Thiệu Vận, Huyện Thiệu Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG THANH HÓA

Mã số thuế: 2802929914
Người đại diện: NGUYỄN THỊ HƯƠNG
Thôn 1, Xã Thiệu Vận, Huyện Thiệu Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH TM XD TRỌNG ĐẠI 79

Mã số thuế: 2802926977
Người đại diện: NGUYỄN CÔNG TRỌNG
Thôn 2, Xã Thiệu Vận, Huyện Thiệu Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG ĐẠI PHÁT TH

Mã số thuế: 2802847820
Người đại diện: NGUYỄN CÔNG TRỌNG
Thôn 2, Xã Thiệu Vận, Huyện Thiệu Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH SX VÀ TM QUANG TÂM VIỆT NAM

Mã số thuế: 2802807835
Người đại diện: THIỀU ĐÌNH VINHTHIỀU ĐÌNH QUANG
Thôn 2, Xã Thiệu Vận, Huyện Thiệu Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH DŨNG LỰ

Mã số thuế: 2802621326
Người đại diện: LÊ THỊ LỰ
Thôn 1, Xã Thiệu Vận, Huyện Thiệu Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH BIA, NƯỚC GIẢI KHÁT THẮNG THUẬN

Mã số thuế: 2802608727
Người đại diện: NGUYỄN QUỐC BAN
Thôn 4, Xã Thiệu Vận, Huyện Thiệu Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH HƯỚNG HÀ

Mã số thuế: 2801897875
Người đại diện: LÊ VĂN HƯỚNG
Thôn 4, Xã Thiệu Vận, Huyện Thiệu Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SÔNG CHU - CHI NHÁNH THỦY LỢI THIỆU HÓA

Mã số thuế: 2800111224-002
Người đại diện: NGUYỄN MẠNH HÙNG
Xã Thiệu Vận, Huyện Thiệu Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP HẢI HÀ

Mã số thuế: 2802151663
Người đại diện: LÊ THỌ KHANG
Thôn 1, Xã Thiệu Vận, Huyện Thiệu Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH TÀI CHÍNH AN PHƯƠNG

Mã số thuế: 2802483845
Người đại diện: NGUYỄN DUY AN
Thôn 1, Xã Thiệu Vận, Huyện Thiệu Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH CHUNG HAI

Mã số thuế: 2802540571
Người đại diện: LÊ TAM CHUNG
Xóm 2, Xã Thiệu Vận, Huyện Thiệu Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP BÌNH PHÁT

Mã số thuế: 2801948103
Người đại diện: LÊ THỊ XUÂN
Thôn 1, Xã Thiệu Vận, Huyện Thiệu Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

TRƯỜNG MẦM NON THIỆU VẬN

Mã số thuế: 2801402593
Người đại diện: Đặng Thị Kiệm
Xã Thiệu Vận - - Huyện Thiệu Hoá - Thanh Hoá.

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ THIỆU VẬN

Mã số thuế: 2801175573
Người đại diện: Lê Đình Hào
Xã Thiệu Vận - - Huyện Thiệu Hoá - Thanh Hoá.

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP THIỆU VẬN

Mã số thuế: 2801174160
Người đại diện: Nguyễn Duy Luân
Thôn 4 Thiệu Vận - Xã Thiệu Vận - Huyện Thiệu Hoá - Thanh Hoá.

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HÀ HƯỚNG

Mã số thuế: 2801126424
Người đại diện: LÊ VĂN QUẾ
Nhà ông Lê Văn Quế, thôn 4, Xã Thiệu Vận, Huyện Thiệu Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH TỔNG HỢP SƠN HẢI

Mã số thuế: 2801261399
Người đại diện: THIỀU QUANG THẮNG
Nhà ông Thiều Đình Cương, Thôn 2, Xã Thiệu Vận, Huyện Thiệu Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam