Tra cứu mã số thuế và danh sách công ty tại xã sơn lĩnh


CÔNG TY TNHH TÂN SƠN HT

Mã số thuế: 3002268047
Người đại diện: NGUYỄN VĂN SƠN
Thôn 3, Xã Sơn Lĩnh, Huyện Hương Sơn, Tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam

CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU CPI

Mã số thuế: 3002213640
Người đại diện: PHAN THẾ HÙNGNGÔ ĐÌNH NGHĨA
Xóm 3, Xã Sơn Lĩnh, Huyện Hương Sơn, Tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP QUANG HUY HS

Mã số thuế: 3002154459
Người đại diện: LÊ ĐỨC TOÀN
Xóm 9, Xã Sơn Lĩnh, Huyện Hương Sơn, Tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU TRỌNG NHÂN

Mã số thuế: 3002138129
Người đại diện: ĐẬU TRỌNG NHÂN
(Nhà ông Đậu Trọng Nhân) xóm 4, Xã Sơn Lĩnh, Huyện Hương Sơn, Tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam

UBND XÃ SƠN LĨNH

Mã số thuế: 3000165416
Người đại diện: Nguyễn Khắc Quang
Xóm 5-Xã Sơn Lĩnh - - Huyện Hương Sơn - Hà Tĩnh.

DOANH NGHIỆP TN CHẾ BIẾN LÂM SẢN HOÀNG HẢI

Mã số thuế: 3001519650
Người đại diện: NGUYỄN THỊ HƯƠNG (THAY ĐỔI LẦN 1)
Xóm 10, Xã Sơn Lĩnh, Huyện Hương Sơn, Tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam

HỢP TÁC XÃ XÂY DỰNG VÀ VẬN TẢI THẾ HUỆ

Mã số thuế: 3001894027
Người đại diện: Hoàng Trọng Thế
Thôn 9 - Xã Sơn Lĩnh - Huyện Hương Sơn - Hà Tĩnh.

HỢP TÁC XÃ CHĂN NUÔI TỔNG HỢP THẾ BẢO

Mã số thuế: 3001918327
Người đại diện: Lê Quốc Thế
Thôn 3 - Xã Sơn Lĩnh - Huyện Hương Sơn - Hà Tĩnh.

CÔNG TY TNHH MỘC DÂN DỤNG MINH ANH

Mã số thuế: 3001947127
Người đại diện: PHẠM ĐÌNH ÁI
Nhà ông Phạm Đình Ái, xóm 3, Xã Sơn Lĩnh, Huyện Hương Sơn, Tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam

DOANH NGHIỆP TN TƯ NHÂN HẢI ĐĂNG

Mã số thuế: 3000814036
Người đại diện: ĐINH XUÂN HẢI
Xóm 5, Xã Sơn Lĩnh, Huyện Hương Sơn, Tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam

CÔNG TY TNHH TM DV BẢO DUY HÀ TĨNH

Mã số thuế: 3000373582
Người đại diện: Nguyễn Văn Doãn
Cửa hàng xăng dầu Sơn Lĩnh, xóm 5, Xã Sơn Lĩnh, Huyện Hương Sơn, Tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam