Tra cứu mã số thuế và danh sách công ty tại xã sơn kim 2


HỢP TÁC XÃ CHĂN NUÔI LỢN VÀ DỊCH VỤ TỔNG HỢP TÂY SƠN

Mã số thuế: 3001565248
Người đại diện: Trần Văn Lộc
Thôn Thanh Sơn - Xã Sơn Kim 2 - Huyện Hương Sơn - Hà Tĩnh.

HỢP TÁC XÃ THANH NIÊN

Mã số thuế: 3001565199
Người đại diện: Phạm Hà Cường
Thôn Thanh Sơn - Xã Sơn Kim 2 - Huyện Hương Sơn - Hà Tĩnh.

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ TỔNG HỢP MÔI TRƯỜNG SƠN KIM II

Mã số thuế: 3001678379
Người đại diện: Nguyễn Tuấn Vũ
Xóm Kim Bình - Xã Sơn Kim 2 - Huyện Hương Sơn - Hà Tĩnh.

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG QUYẾT THẮNG

Mã số thuế: 3002032098
Người đại diện: NGUYỄN HẢI SÂM
Nhà bà Nguyễn Thị Minh Kiều, thôn Hạ Vàng, Xã Sơn Kim 2, Huyện Hương Sơn, Tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam

HỢP TÁC XÃ CHĂN NUÔI LỢN HƯƠNG SỸ

Mã số thuế: 3002035860
Người đại diện: Phạm Tiến Sỹ
Thôn Thanh Dũng - Xã Sơn Kim 2 - Huyện Hương Sơn - Hà Tĩnh.

HTX DỊCH VỤ VÀ CHĂN NUÔI HƯƠU HỒNG SƠN

Mã số thuế: 3002037353
Người đại diện: Đinh Thị Hồng
Thôn Chế Biến - Xã Sơn Kim 2 - Huyện Hương Sơn - Hà Tĩnh.

HTX CHĂN NUÔI LỢN HẠNH HIÊN

Mã số thuế: 3002037378
Người đại diện: Phan Xuân Hạnh
Thôn Thanh Dũng - Xã Sơn Kim 2 - Huyện Hương Sơn - Hà Tĩnh.

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU SẢN PHẨM QUỐC TẾ CHẤT LƯỢNG CAO

Mã số thuế: 3002038491
Người đại diện: PHẠM VĂN LÝ
xóm Làng Chè, Xã Sơn Kim 2, Huyện Hương Sơn, Tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam

CÔNG TY TNHH PVH HƯƠNG SƠN

Mã số thuế: 3001780492
Người đại diện: Phạm Việt Hùng
(Tại nhà bà Nguyễn Thị Hồng), Thôn Chế Biến, Xã Sơn Kim 2, Huyện Hương Sơn, Tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam

DOANH NGHIỆP TN PHAN VĂN LẬP

Mã số thuế: 3001502350
Người đại diện: PHAN VĂN LẬP
Thôn Quyết Thắng, Xã Sơn Kim 2, Huyện Hương Sơn, Tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam