Tra cứu mã số thuế và danh sách công ty tại xã sơn lâm


CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TOÀN CẦU TAY

Mã số thuế: 3002271868
Người đại diện: LÊ THẠC TRÀ
Thôn Lâm Thọ, Xã Sơn Lâm, Huyện Hương Sơn, Tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam

CÔNG TY TNHH XD VÀ TM GỖ HỒNG ĐỨC

Mã số thuế: 3002259525
Người đại diện: LÊ ANH TUẤN
Nhà Ông Lê Anh Tuấn, Thôn Lâm Trung, Xã Sơn Lâm, Huyện Hương Sơn, Tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI ĐẠI TƯỜNG

Mã số thuế: 3002184679
Người đại diện: NGUYỄN TIẾN TƯỜNG
Nhà Ông Nguyễn Tiến Viện, thôn Lâm Trung, Xã Sơn Lâm, Huyện Hương Sơn, Tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG LÂM KHANH

Mã số thuế: 3002130472
Người đại diện: PHẠM GIANG ĐÔNG
Tại nhà ông Phạm Quốc Việt, thôn Lâm Trung, Xã Sơn Lâm, Huyện Hương Sơn, Tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam

UBND XÃ SƠN LÂM

Mã số thuế: 3000165494
Người đại diện: Lê Trọng Lài
Thôn Lâm Bình - Xã Sơn Lâm - - Huyện Hương Sơn - Hà Tĩnh.

HỢP TÁC XÃ THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ NÔNG - LÂM NGHIỆP & CHĂN NUÔI SƠN LÂM

Mã số thuế: 3001790405
Người đại diện: Lê Trọng Lài
Văn phòng UBND xã Sơn Lâm - Xã Sơn Lâm - Huyện Hương Sơn - Hà Tĩnh.

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP VÀ TRỒNG CAM LÂM ĐỒNG

Mã số thuế: 3002025735
Người đại diện: Nguyễn Hữu Tạo
THôn Lâm Đồng - Xã Sơn Lâm - Huyện Hương Sơn - Hà Tĩnh.

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG LÂM NGHIỆP VÀ TRỒNG CAM LÂM GIANG

Mã số thuế: 3002027482
Người đại diện:
Xóm Lâm Giang - Xã Sơn Lâm - Huyện Hương Sơn - Hà Tĩnh.

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI LÂM KHANH

Mã số thuế: 3001931624
Người đại diện: PHẠM QUỐC VIỆT
(Nhà ông Phạm Quốc Việt), xóm Lâm Trung, Xã Sơn Lâm, Huyện Hương Sơn, Tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam

CÔNG TY TNHH LÊ ANH SƠN LÂM

Mã số thuế: 3001802354
Người đại diện: LÊ ANH TUẤN
(Tại nhà Ông Lê Trọng Lài), Xóm Lâm Trung, Xã Sơn Lâm, Huyện Hương Sơn, Tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NA VY THƯ

Mã số thuế: 3001429485
Người đại diện: TRẦN VĂN CHIẾN
Xóm 1, Xã Sơn Lâm, Huyện Hương Sơn, Tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam

TRƯỜNG TIỂU HỌC SƠN LÂM

Mã số thuế: 3000573655
Người đại diện:
Xã Sơn Lâm - - Huyện Hương Sơn - Hà Tĩnh.

CÔNG TY CỔ PHẦN PHONG CHÂU

Mã số thuế: 3001231365
Người đại diện: NGUYỄN THỊ HỒNG
Xóm Lâm Đồng, Xã Sơn Lâm, Huyện Hương Sơn, Tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XUÂN TÂM

Mã số thuế: 3000431410
Người đại diện: VÕ XUÂN
Xóm Lâm Khê, Xã Sơn Lâm, Huyện Hương Sơn, Tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam