Tra cứu mã số thuế và danh sách công ty tại xã sơn diệm


HỢP TÁC XÃ MẬT ONG CƯỜNG NGA HƯƠNG SƠN

Mã số thuế: 3002143739
Người đại diện: Nguyễn Văn Đào
Thôn 5, - Xã Sơn Diệm - Huyện Hương Sơn - Hà Tĩnh.

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI CHIẾN CHINH

Mã số thuế: 3002134614
Người đại diện: NGUYỄN CÔNG CHIẾN
(Nhà ông Nguyễn Công Chiến) thôn 2, Xã Sơn Diệm, Huyện Hương Sơn, Tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam

CÔNG TY TNHH KIM CƯƠNG HƯƠNG SƠN

Mã số thuế: 3002038854
Người đại diện: ĐINH THANH TUẤN
(Nhà ông Đinh Thanh Tuấn) xóm 7, Xã Sơn Diệm, Huyện Hương Sơn, Tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TH

Mã số thuế: 2804000333
Người đại diện: VÕ VĂN HỢP
Xóm 12, Trại Cận, Xã Sơn Diệm, Huyện Hương Sơn, Tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam

UBND XÃ QUANG DIỆM

Mã số thuế: 3000165261
Người đại diện: Lê Trường Sơn
Thôn Hà Sơn - Xã Quang Diệm - Huyện Hương Sơn - Hà Tĩnh.

CÔNG TY TNHH THÀNH CÔNG

Mã số thuế: 3001163651
Người đại diện: LÊ VĂN CHẤT
Xóm 12,, Xã Sơn Diệm, Huyện Hương Sơn, Tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HUYỀN LINH

Mã số thuế: 3001166500
Người đại diện: BÙI QUANG HUY
Xóm 12, Xã Sơn Diệm, Huyện Hương Sơn, Tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN QUÂN PHONG

Mã số thuế: 3001545918
Người đại diện: ĐINH THỊ XAN
Xóm 4, Xã Sơn Diệm, Huyện Hương Sơn, Tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐĂNG MY

Mã số thuế: 3001729961
Người đại diện: NGUYỄN THỊ OANH
Nhà bà Đào Thị Yêm, Thôn 2, Xã Sơn Diệm, Huyện Hương Sơn, Tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THỰC PHẨM VÀ ĐỒ UỐNG QUỐC TẾ PHÚC THỊNH

Mã số thuế: 3001740732
Người đại diện: LÊ TIẾN PHONG
Tại nhà ông Lê Tiến Phong, thôn 2, Xã Sơn Diệm, Huyện Hương Sơn, Tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam

CÔNG TY TNHH HÀ HUY QUÂN

Mã số thuế: 3001780502
Người đại diện: LÊ THỊ DUNG
Tại nhà bà Lê Thị Dung, xóm 4, Xã Sơn Diệm, Huyện Hương Sơn, Tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam

HỢP TÁC XÃ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CHĂN NUÔI SƠN DIỆM

Mã số thuế: 3001940040
Người đại diện: Bùi Quang Huy
Thôn 8 - Xã Sơn Diệm - Huyện Hương Sơn - Hà Tĩnh.

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ VÀ CHĂN NUÔI HƯƠU SƠN DIỆM

Mã số thuế: 3002018865
Người đại diện: Nguyễn Văn Trung
Thôn 4 - Xã Sơn Diệm - Huyện Hương Sơn - Hà Tĩnh.

CÔNG TY TNHH GIỐNG CÂY TRỒNG THANH NGHỆ TĨNH

Mã số thuế: 3002022597
Người đại diện: DƯƠNG THỊ MINH
tại nhà ông Lê Khánh Cầm, xóm 2, Xã Sơn Diệm, Huyện Hương Sơn, Tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam

HỢP TÁC XÃ XÂY DỰNG VÀ MÔI TRƯỜNG ĐỀN TRUNG

Mã số thuế: 3002028140
Người đại diện: Nguyễn Thị Minh Hiền
Thôn 5 - Xã Sơn Diệm - Huyện Hương Sơn - Hà Tĩnh.

HTX CHĂN NUÔI VÀ KINH DOANH TỔNG HỢP ĐẠI ĐỒNG

Mã số thuế: 3002028648
Người đại diện: Trần Đức Thắng
Thôn 4 - Xã Sơn Diệm - Huyện Hương Sơn - Hà Tĩnh.

DOANH NGHIỆP TN HƯƠNG SƠN PHỐ

Mã số thuế: 3001755150
Người đại diện: HỒ ĐÌNH THANH
Tịa nhà bà Nguyễn Thị Liệu, thôn 5, Xã Sơn Diệm, Huyện Hương Sơn, Tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN LÂM SẢN TRUNG NHI

Mã số thuế: 3000386285-001
Người đại diện: VÕ VĂN HỢP
Trại Cau, Xã Sơn Diệm, Huyện Hương Sơn, Tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam

CÔNG TY CP THAIDRINK

Mã số thuế: 3001676364
Người đại diện: TÔ HOÀI ANH
Thôn 3, Xã Sơn Diệm, Huyện Hương Sơn, Tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam

CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU SCI

Mã số thuế: 3001788621
Người đại diện: Lê Đình Quốc
Tại nhà bà Nguyễn Thị Tuyên, thôn 3, Xã Sơn Diệm, Huyện Hương Sơn, Tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DŨNG TRANG

Mã số thuế: 3001761316
Người đại diện: Đặng Tiến Dũng
Tại nhà ông Đặng Minh Hiểu, xóm 3, Xã Sơn Diệm, Huyện Hương Sơn, Tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam

DOANH NGHIỆP TN SÔNG HÀO

Mã số thuế: 3001418010
Người đại diện: NGUYỄN ANH HÀO
Xóm 3, Xã Sơn Diệm, Huyện Hương Sơn, Tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TH

Mã số thuế: 3001308314
Người đại diện: Võ Văn Hợp
Xóm 12, Trại cận - Xã Sơn Diệm - Huyện Hương Sơn - Hà Tĩnh.

CHI NHÁNH - CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BẢO NGỌC

Mã số thuế: 3001234817-001
Người đại diện: DƯƠNG THỊ AN
Nhà ông Bùi Quang Huy, Đội 12, Xã Sơn Diệm, Huyện Hương Sơn, Tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THANH LOAN

Mã số thuế: 3000311716
Người đại diện: NGUYỄN ĐÌNH THANH
Xóm 4, Xã Sơn Diệm, Huyện Hương Sơn, Tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam