Tra cứu mã số thuế và danh sách công ty tại xã sơn hồng


CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ STRAWBERRY

Mã số thuế: 3002198939
Người đại diện: HỒ QUỐC ĐẠT
Thôn 4, Xã Sơn Hồng, Huyện Hương Sơn, Tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CERVUS HƯƠNG SƠN

Mã số thuế: 3002145599
Người đại diện: ĐOÀN NGỌC PHÚ
(Nhà ông Đoàn Văn Kỳ) thôn 4, Xã Sơn Hồng, Huyện Hương Sơn, Tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TRƯỜNG THANH

Mã số thuế: 3000351596
Người đại diện: ĐINH HỒNG LÂM
Nhà ông Đinh Hồng Lâm, thôn 3, Xã Sơn Hồng, Huyện Hương Sơn, Tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HƯƠNG BÌNH

Mã số thuế: 3000354276
Người đại diện: NGUYỄN THANH BÌNH
Xóm 5, Xã Sơn Hồng, Huyện Hương Sơn, Tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỲNH GIAO

Mã số thuế: 3000354357
Người đại diện: HỒ TRƯỜNG THANH
Xóm 2, Xã Sơn Hồng, Huyện Hương Sơn, Tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam

DOANH NGHIỆP TN LONG KHÁNH BÌNH

Mã số thuế: 3001607681
Người đại diện: HỒ NGỌC KHÁNH
Xóm 2, Xã Sơn Hồng, Huyện Hương Sơn, Tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HOÀNG HÙNG LÂM

Mã số thuế: 3001649868
Người đại diện: ĐINH THỊ LÂM
Xóm 1, Xã Sơn Hồng, Huyện Hương Sơn, Tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HOÀN LÂM

Mã số thuế: 3001655942
Người đại diện: ĐINH HỒNG LÂM
Xóm 11, Xã Sơn Hồng, Huyện Hương Sơn, Tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NGA TOÀN

Mã số thuế: 3001657523
Người đại diện: TRẦN KHÁNH TOÀN
Xóm 2, Xã Sơn Hồng, Huyện Hương Sơn, Tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam

CÔNG TY TNHH TUYÊN QUANG HT

Mã số thuế: 3001815716
Người đại diện: Lê Hồng Tuyên
(Tại nhà Ông Lê Hồng Sơn), Thôn 10, Xã Sơn Hồng, Huyện Hương Sơn, Tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam

TRƯỜNG TIỂU HỌC VÀ TRUNG HỌC CƠ SỞ SƠN HỒNG

Mã số thuế: 3000570005
Người đại diện:
Thôn 3 - Xã Sơn Hồng - Huyện Hương Sơn - Hà Tĩnh.

TRƯỜNG TIỂU HỌC SƠN HỒNG

Mã số thuế: 3000572299
Người đại diện:
Xã Sơn Hồng - - Huyện Hương Sơn - Hà Tĩnh.

CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN LÂM SẢN HƯƠNG BÌNH

Mã số thuế: 3001495551
Người đại diện: NGUYỄN THANH BÌNH
Xóm 5, Xã Sơn Hồng, Huyện Hương Sơn, Tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN CHẾ BIẾN LÂM SẢN THÀNH ĐẠT

Mã số thuế: 3000376086
Người đại diện: TRẦN NHẬT THÀNH
Xóm 4, Xã Sơn Hồng, Huyện Hương Sơn, Tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam