Tra cứu mã số thuế và danh sách công ty tại xã nong u


CÔNG TY TNHH HMONG PHÙ LỒNG

Mã số thuế: 5600342036
Người đại diện: LY A DƠ
Bản Dư O A, Xã Nong U, Huyện Điện Biên Đông, Tỉnh Điện Biên, Việt Nam

TRƯỜNG PTDTBT TIỂU HỌC NONG U

Mã số thuế: 5600207206
Người đại diện: Lê Văn Ngoan
Xã Nong U - Xã Nong U - Huyện Điện Biên Đông - Điện Biên.

TRƯỜNG THCS NONG U

Mã số thuế: 5600214002
Người đại diện:
- Xã Nong U - Huyện Điện Biên Đông - Điện Biên.

UBND XÃ NONG U

Mã số thuế: 5600213993
Người đại diện:
Xã Nong U - Xã Nong U - Huyện Điện Biên Đông - Điện Biên.

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ NONG U

Mã số thuế: 5600240002
Người đại diện:
Xã Nong U - Xã Nong U - Huyện Điện Biên Đông - Điện Biên.

TRƯỜNG TIỂU HỌC TÀ TÉ

Mã số thuế: 5600249615
Người đại diện:
Xã Nong U - Xã Nong U - Huyện Điện Biên Đông - Điện Biên.

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NGỌC GIƠ

Mã số thuế: 5600274675
Người đại diện: Giàng Thị Dợ
Bản Dư O, Xã Nong U, Huyện Điện Biên Đông, Tỉnh Điện Biên, Việt Nam

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN A LỬ ĐIỆN BIÊN

Mã số thuế: 5600275799
Người đại diện: PHÀNG A LỬ
Bản Dư O, Xã Nong U, Huyện Điện Biên Đông, Tỉnh Điện Biên, Việt Nam