Tra cứu mã số thuế và danh sách công ty tại xã na son


TRƯỜNG MẦM NON NA PHÁT

Mã số thuế: 5600207252
Người đại diện:
Bản na phát - Xã Na Son - Huyện Điện Biên Đông - Điện Biên.

TRƯỜNG TIỂU HỌC SƯ LƯ

Mã số thuế: 5600209108
Người đại diện:
Xã na son - Xã Na Son - Huyện Điện Biên Đông - Điện Biên.

TRƯỜNG TIỂU HỌC NA PHÁT

Mã số thuế: 5600209651
Người đại diện:
Na phát - Xã Na Son - Huyện Điện Biên Đông - Điện Biên.

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ NA SON

Mã số thuế: 5600210255
Người đại diện:
Xã na son - Xã Na Son - Huyện Điện Biên Đông - Điện Biên.

TRƯỜNG PTDTBT TIỂU HỌC VÀ THCS NA SON

Mã số thuế: 5600210287
Người đại diện: Tường Hải Quân
Xã na son - Xã Na Son - Huyện Điện Biên Đông - Điện Biên.

TRƯỜNG MẦM NON SƯ LƯ

Mã số thuế: 5600281457
Người đại diện:
Xã na son - Xã Na Son - Huyện Điện Biên Đông - Điện Biên.

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG NGUYỄN HOÀNG ĐIỆN BIÊN

Mã số thuế: 5600296559
Người đại diện: NGUYỄN VĂN HOÀNG
Bản Na Phát, Xã Na Son, Huyện Điện Biên Đông, Tỉnh Điện Biên, Việt Nam