Tra cứu mã số thuế và danh sách công ty tại thị trấn điện biên đông


CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SỐ 8

Mã số thuế: 5600342766
Người đại diện: LỒ THỊ HƯƠNG
Tổ dân phố số 2, Thị Trấn Điện Biên Đông, Huyện Điện Biên Đông, Tỉnh Điện Biên, Việt Nam

CÔNG TY TNHH 2 THÀNH VIÊN TÙNG LÂM

Mã số thuế: 5600341353
Người đại diện: LÒ VĂN LINH
Tổ dân phố 5, Thị Trấn Điện Biên Đông, Huyện Điện Biên Đông, Tỉnh Điện Biên, Việt Nam

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG MINH LONG ĐIỆN BIÊN

Mã số thuế: 5600337847
Người đại diện: VŨ ĐỨC TUYÊN
Tổ dân phố 5, Thị Trấn Điện Biên Đông, Huyện Điện Biên Đông, Tỉnh Điện Biên, Việt Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI HÂN LINH

Mã số thuế: 5600332373
Người đại diện: NGUYỄN THÀNH LUÂN
Tổ dân phố số 4, Thị Trấn Điện Biên Đông, Huyện Điện Biên Đông, Tỉnh Điện Biên, Việt Nam

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG NGUYỄN KHÁNH ĐIỆN BIÊN

Mã số thuế: 5600320339
Người đại diện: NGUYỄN THỊ KHÁNH
Tổ 2, Thị Trấn Điện Biên Đông, Huyện Điện Biên Đông, Tỉnh Điện Biên, Việt Nam

CÔNG TY TNHH PHƯƠNG VY TỈNH ĐIỆN BIÊN

Mã số thuế: 5600328440
Người đại diện: NGUYỄN VĂN CƯỜNG
Tổ dân phố số 6, Thị Trấn Điện Biên Đông, Huyện Điện Biên Đông, Tỉnh Điện Biên, Việt Nam

CÔNG TY CP TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG ĐÔNG ĐIỆN BIÊN

Mã số thuế: 5600323932
Người đại diện: Nguyễn Tuấn Anh
Tổ dân phố số 6, Thị Trấn Điện Biên Đông, Huyện Điện Biên Đông, Tỉnh Điện Biên, Việt Nam

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TẤN PHÁT ĐIỆN BIÊN

Mã số thuế: 5600323918
Người đại diện: VÕ CHÍ HẢI
Tổ 8, Thị Trấn Điện Biên Đông, Huyện Điện Biên Đông, Tỉnh Điện Biên, Việt Nam

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN KHOÁNG SẢN HOA BAN

Mã số thuế: 5600179982
Người đại diện: NGUYỄN THANH HỒNG
Tổ dân phố 5, Thị Trấn Điện Biên Đông, Huyện Điện Biên Đông, Tỉnh Điện Biên, Việt Nam

CHI CỤC THUẾ HUYỆN ĐIỆN BIÊN ĐÔNG

Mã số thuế: 5600128233-010
Người đại diện: Nguyễn Văn Chung
Thị trấn Điện Biên Đông - - Huyện Điện Biên Đông - Điện Biên.

TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN ĐIỆN BIÊN ĐÔNG

Mã số thuế: 5600191281
Người đại diện:
Thị trấn Điện Biên Đông - Thị trấn Điện Biên Đông - Huyện Điện Biên Đông - Điện Biên.

UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN ĐIỆN BIÊN ĐÔNG

Mã số thuế: 5600191411
Người đại diện: Mùa Thanh Sơn
Thị trấn Điện Biên Đông - - Huyện Điện Biên Đông - Điện Biên.

ĐAI PHÁT THANH TRUYỀN HÌNH HUYỆN ĐIỆN BIÊN ĐÔNG

Mã số thuế: 5600203018
Người đại diện:
tổ 10, thị trấn điện biên đông - - Huyện Điện Biên Đông - Điện Biên.

CHI CỤC THUẾ HUYỆN ĐIỆN BIÊN ĐÔNG

Mã số thuế: 5600203000
Người đại diện:
tổ 8, thị trấn điện biên đông - - Huyện Điện Biên Đông - Điện Biên.

PHÒNG THANH TRA HUYỆN ĐIỆN BIÊN ĐÔNG

Mã số thuế: 5600202991
Người đại diện:
Tổ 10, thị trấn điện biên đông - - Huyện Điện Biên Đông - Điện Biên.

PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ HOẠCH HUYỆN ĐIỆN BIÊN ĐÔNG

Mã số thuế: 5600203025
Người đại diện: Trâ�n Văn NgoÊc
tổ 10, thị trấn điện biên đông - - Huyện Điện Biên Đông - Điện Biên.

KHO BẠC HUYỆN ĐIỆN BIÊN ĐÔNG

Mã số thuế: 5600202977
Người đại diện:
tổ 8, Thị trấn điện biên đông - - Huyện Điện Biên Đông - Điện Biên.

TRẠM BẢO VỆ THỰC VẬT HUYỆN ĐIỆN BIÊN ĐÔNG

Mã số thuế: 5600203152
Người đại diện:
tổ 9, thị trấn điện biên đông - - Huyện Điện Biên Đông - Điện Biên.

PHÒNG Y TẾ HUYỆN ĐIỆN BIÊN ĐÔNG

Mã số thuế: 5600203138
Người đại diện:
tổ 10, thị trấn điện biên đông - - Huyện Điện Biên Đông - Điện Biên.

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN ĐIỆN BIÊN ĐÔNG

Mã số thuế: 5600203113
Người đại diện:
tổ 10, thị trấn điện biên đông - - Huyện Điện Biên Đông - Điện Biên.

TRẠM THÚ Y HUYỆN ĐIỆN BIÊN ĐÔNG

Mã số thuế: 5600203106
Người đại diện:
tổ 9, thị trấn điện biên đông - - Huyện Điện Biên Đông - Điện Biên.

CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ HUYỆN ĐIỆN BIÊN ĐÔNG

Mã số thuế: 5600203096
Người đại diện: Bạc Cần Doan
tổ 10 thị trấn điện biên đông - Thị trấn Điện Biên Đông - Huyện Điện Biên Đông - Điện Biên.

PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO HUYỆN ĐIỆN BIÊN ĐÔNG

Mã số thuế: 5600203089
Người đại diện:
tổ 10, thị trấn điện biên đông - - Huyện Điện Biên Đông - Điện Biên.

HỘI PHỤ NỮ HUỴEN ĐIỆN BIÊN ĐÔNG

Mã số thuế: 5600203265
Người đại diện:
Tổ 10, thị trấn điện biên đông - Thị trấn Điện Biên Đông - Huyện Điện Biên Đông - Điện Biên.

UBMTTQ HUYỆN ĐIỆN BIÊN ĐÔNG

Mã số thuế: 5600203258
Người đại diện:
Tổ 10, thị trấn điện biên đông - - Huyện Điện Biên Đông - Điện Biên.