Tra cứu mã số thuế và danh sách công ty tại xã pú nhi


CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN GREEN LIFE ĐB

Mã số thuế: 5600342438
Người đại diện: LỤA THỊ HOA
Bản Nậm Ngám A, Xã Pú Nhi, Huyện Điện Biên Đông, Tỉnh Điện Biên, Việt Nam

TRƯỜNG MẦM NON HÁNG TRỢ

Mã số thuế: 5600206435
Người đại diện: Hoàng Thị Hồng
Xã Pu Nhi - - Huyện Điện Biên Đông - Điện Biên.

TRƯỜNG THCS PU NHI

Mã số thuế: 5600209066
Người đại diện: Hoàng Quốc Huy
Xã pú nhi - Xã Pú Nhi - Huyện Điện Biên Đông - Điện Biên.

TRƯỜNG MẦM NON PU NHI

Mã số thuế: 5600208979
Người đại diện:
Xã pú nhi - Xã Pú Nhi - Huyện Điện Biên Đông - Điện Biên.

TRƯỜNG TIỂU HỌC NẬM NGÁM

Mã số thuế: 5600210248
Người đại diện:
Xã pú nhi - Xã Pú Nhi - Huyện Điện Biên Đông - Điện Biên.

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ PU NHI

Mã số thuế: 5600210216
Người đại diện:
Xã pu nhi - Xã Pú Nhi - Huyện Điện Biên Đông - Điện Biên.

TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC BÁN TRÚ - TIỂU HỌC PÚ NHI

Mã số thuế: 5600281418
Người đại diện:
Xã Pu nhi - Xã Pú Nhi - Huyện Điện Biên Đông - Điện Biên.

CÔNG TY TNHH DUNG XUÂN ĐIỆN BIÊN

Mã số thuế: 5600312257
Người đại diện: LÒ VĂN DUNG
Bản Phiêng Ngám, Xã Pú Nhi, Huyện Điện Biên Đông, Tỉnh Điện Biên, Việt Nam