Tra cứu mã số thuế và danh sách công ty tại thị trấn đại đình


CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ AN TOÀN KHO QUỸ VẬT TƯ NGÂN HÀNG BẢO LINH

Mã số thuế: 2500686221
Người đại diện: NGUYỄN VĂN HỮU
TDP Đền Thỏng, Thị trấn Đại Đình, Huyện Tam Đảo, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam

CÔNG TY TNHH T INCOME QUỐC TẾ

Mã số thuế: 2500674201
Người đại diện: PHẠM VĂN TUÂN
TDP Sơn Phong, Thị trấn Đại Đình, Huyện Tam Đảo, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH ĐO ĐẠC BẢN ĐỒ HTTL

Mã số thuế: 2500644969-001
Người đại diện: NGHIÊM VĂN HIỂN
Trại Mới, Thị trấn Đại Đình, Huyện Tam Đảo, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SƠN ANH LÂM

Mã số thuế: 2500659210
Người đại diện: NGUYỄN VĂN DŨNG
TDP Sơn Đình, Thị trấn Đại Đình, Huyện Tam Đảo, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VĂN LANG

Mã số thuế: 2500657478
Người đại diện: VŨ XUÂN THIỀU
TDP Đền Thỏng, Thị trấn Đại Đình, Huyện Tam Đảo, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG LIÊN PHÒNG

Mã số thuế: 2500656594
Người đại diện: NGUYỄN QUỐC PHÒNG
TDP Đồng Lính, Thị trấn Đại Đình, Huyện Tam Đảo, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VÀ DU LỊCH NHẬT NAM

Mã số thuế: 2500656107
Người đại diện: ĐỖ VĂN HỢP
Trại Mới, Thị trấn Đại Đình, Huyện Tam Đảo, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam

CÔNG TY TNHH VITATHY

Mã số thuế: 2500653265
Người đại diện: VI TUẤN CƯỜNG
Tổ dân phố Sơn Đình, Thị trấn Đại Đình, Huyện Tam Đảo, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI HUY LIỆU

Mã số thuế: 2500646483
Người đại diện: NGUYỄN VĂN LIỆU
Thôn Sơn Thanh, Thị trấn Đại Đình, Huyện Tam Đảo, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TRÍ ĐẠT

Mã số thuế: 2500645257
Người đại diện: NGUYỄN HỒNG NHIỆM
TDP Suối Đùm, Thị trấn Đại Đình, Huyện Tam Đảo, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SINH HỌC NESOO

Mã số thuế: 2500591509
Người đại diện: LƯU VĂN BÌNH
Thôn Trại Mới, Thị trấn Đại Đình, Huyện Tam Đảo, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VB 568

Mã số thuế: 2500604652
Người đại diện: ĐÀO VIỆT BẮC
TDP Sơn Phong, Thị trấn Đại Đình, Huyện Tam Đảo, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam