Tra cứu mã số thuế và danh sách công ty tại thị trấn tam đảo


CÔNG TY TNHH HUY NHẬT QUANG

Mã số thuế: 2500688606
Người đại diện: NGUYỄN QUANG HUY
Khu 1, Thị Trấn Tam Đảo, Huyện Tam Đảo, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THỦY CAM TẠI TAM ĐẢO

Mã số thuế: 0900515788-003
Người đại diện: LÊ VĂN QUYẾT
Thôn 1, Thị Trấn Tam Đảo, Huyện Tam Đảo, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN TÂN ĐẠI NAM

Mã số thuế: 2500681086
Người đại diện: TRẦN THỊ THẮM
TDP Tích Cực, Thị Trấn Tam Đảo, Huyện Tam Đảo, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG LINH CHÂU HL

Mã số thuế: 2500677932
Người đại diện: NGÔ VIỆT HÙNG
Tổ dân phố 2, Thị Trấn Tam Đảo, Huyện Tam Đảo, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ĐĂNG TUẤN

Mã số thuế: 2500648995
Người đại diện: ĐỖ THỊ THOAN
Tổ dân phố 1, Thị Trấn Tam Đảo, Huyện Tam Đảo, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT PHÁT TRIỂN DƯỢC LIỆU VÀ NÔNG NGHIỆP HỮU CƠ VĨNH PHÚC

Mã số thuế: 2500647494
Người đại diện: SẦM THỊ KIM QUÝ
Tổ dân phố 1, Thị Trấn Tam Đảo, Huyện Tam Đảo, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam

CÔNG TY TNHH MTV TAM ĐẢO LEGEND

Mã số thuế: 2500634985
Người đại diện: LÊ TIẾN THẮNG
Khu công viên trung tâm, Thị Trấn Tam Đảo, Huyện Tam Đảo, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ LẠC HỒNG APG

Mã số thuế: 2500618006
Người đại diện: ĐẶNG THỊ NHƯ QUỲNH
Khu tổ hợp cao cấp, Tổ dân phố 1, Thị Trấn Tam Đảo, Huyện Tam Đảo, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH TAM ĐẢO 668

Mã số thuế: 2500634135
Người đại diện: NGUYỄN VĂN CƯỜNG
Thôn 1, Thị Trấn Tam Đảo, Huyện Tam Đảo, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam

CHI NHÁNH TAM ĐẢO - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ LẠC HỒNG

Mã số thuế: 0101417985-004
Người đại diện: LÊ VĂN SỬ
Khu 1, Thị Trấn Tam Đảo, Huyện Tam Đảo, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SƠN QUÂN

Mã số thuế: 2500588344
Người đại diện: NGUYỄN SƠN VƯƠNG
Tổ dân phố 1, Thị Trấn Tam Đảo, Huyện Tam Đảo, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ MINH TUỆ

Mã số thuế: 2500619313
Người đại diện: HOÀNG THỊ PHƯƠNG THẢO
Khu Tổ hợp cao cấp- Tổ đân phố 1, Thị Trấn Tam Đảo, Huyện Tam Đảo, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ LINH PHÁT - KHÁCH SẠN HÀNG KHÔNG

Mã số thuế: 0106800535-001
Người đại diện: NGUYỄN TRỌNG HỐI
Khu 1, Thị Trấn Tam Đảo, Huyện Tam Đảo, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ THÀNH ĐÔ HEISEI

Mã số thuế: 2500150624
Người đại diện: NGUYỄN ĐỨC THÀNH
Khách sạn Cây Thông, Thị Trấn Tam Đảo, Huyện Tam Đảo, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam

CÔNG TY TNHH KHÁCH SẠN THẾ GIỚI XANH

Mã số thuế: 2500162203
Người đại diện: NGUYỄN DUY HOAN
Khu I, Thị Trấn Tam Đảo, Huyện Tam Đảo, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KHÁCH SẠN HƯƠNG SƠN

Mã số thuế: 2500162210
Người đại diện: VŨ THỊ THỌ
Tổ dân phố 1, Thị Trấn Tam Đảo, Huyện Tam Đảo, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam

KHÁCH SẠN HỒ XANH

Mã số thuế: 2500162228
Người đại diện: Đặng Văn Đức
Khu I - - Thị trấn Tam Đảo - Huyện Tam Đảo - Vĩnh Phúc.

NHÀ KHÁCH CÔNG ĐOÀN TAM ĐẢO

Mã số thuế: 2500162274
Người đại diện: Lê Văn Huynh
Thị trấn Tam đảo - Thị trấn Tam Đảo - Huyện Tam Đảo - Vĩnh Phúc.

KHÁCH SẠN ANH ĐÀO

Mã số thuế: 2500162549
Người đại diện: NGUYỄN ANH ĐÀO
Thôn 1, Thị Trấn Tam Đảo, Huyện Tam Đảo, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam

NHÀ SÁNG TÁC TAM ĐẢO

Mã số thuế: 2500163750
Người đại diện: Đỗ QUảNG CHUNG
Khu 1 - Thị trấn Tam Đảo - Huyện Tam Đảo - Vĩnh Phúc.

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VÂN HÀ

Mã số thuế: 2500204100
Người đại diện: Đoàn Thị Vân Hà
Khu B, Thị Trấn Tam Đảo, Huyện Tam Đảo, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam

KHU HỘI NGHỊ TAM ĐẢO- VĂN PHÒNG HĐND VÀ UBND TỈNH VĨNH PHÚC

Mã số thuế: 2500170109
Người đại diện:
Thị trấn Tam đảo - - Huyện Tam Đảo - Vĩnh Phúc.

CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP HOÁ CHẤT MỎ - VINACOMIN KHÁCH SẠN HẠ LONG

Mã số thuế: 0100101072-025
Người đại diện: BÙI HỒNG TRƯỜNG
Khu 01, Thị Trấn Tam Đảo, Huyện Tam Đảo, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam

CHI NHÁNH NHÀ NGHỈ HÀNG KHÔNG

Mã số thuế: 0100108977-003
Người đại diện: Phạm ĐìnhTăng
Thị trấn Tam đảo - - Huyện Tam Đảo - Vĩnh Phúc.

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN LẠC HỒNG

Mã số thuế: 0101417985-001
Người đại diện: Lê Thanh Hải
Thôn 2,, Thị Trấn Tam Đảo, Huyện Tam Đảo, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam