Tra cứu mã số thuế và danh sách công ty tại xã đại đình


CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHONE VIỆT

Mã số thuế: 2500617323
Người đại diện: LÊ VĂN HÙNG
Thôn Trại Mới, Xã Đại Đình, Huyện Tam Đảo, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam

DOANH NGHIỆP TN TÙNG LÂM

Mã số thuế: 2500293206
Người đại diện: Đặng Kim Ngăn
Thôn Đồng Thỏng, Xã Đại Đình, Huyện Tam Đảo, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam

CÔNG TY TNHH OODA LIÊN MINH VIỆT NAM

Mã số thuế: 2500635153
Người đại diện: PHẠM MINH HỒNG
Thôn Lán Than, Xã Đại Đình, Huyện Tam Đảo, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC TINH KHIẾT TAM ĐẢO XANH

Mã số thuế: 2500616915
Người đại diện: HÀ VĂN ĐIỆP
Thôn Đồng Lính, Xã Đại Đình, Huyện Tam Đảo, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ TM TOÀN TIẾN VN

Mã số thuế: 2500630758
Người đại diện: LẠI HỮU TOÀN
Thôn Trại Mới, Xã Đại Đình, Huyện Tam Đảo, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam

CÔNG TY TNHH LKG VINA

Mã số thuế: 2500624426
Người đại diện: PHẠM THỊ THOAN
Thôn Sơn Thanh , Xã Đại Đình, Huyện Tam Đảo, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam

CÔNG TY TNHH KINH DOANH THƯƠNG MẠI ĐẠI LỢI

Mã số thuế: 2500623782
Người đại diện: NGUYỄN ĐÌNH TIẾN
Thôn Sơn Đình, Xã Đại Đình, Huyện Tam Đảo, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN AN THỊNH

Mã số thuế: 2500264406
Người đại diện: Vũ Hoài Nam
Thôn Đồng Thõng, Xã Đại Đình, Huyện Tam Đảo, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN SUỐI TIÊN

Mã số thuế: 2500225326
Người đại diện: NGUYỄN THỊ NỤ
Thôn Ấp Đồn, Xã Đại Đình, Huyện Tam Đảo, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ ĐẠI ĐÌNH

Mã số thuế: 2500227524
Người đại diện: Đỗ TIếN Sỹ
TDP Sơn Phong - Thị trấn Đại Đình - Huyện Tam Đảo - Vĩnh Phúc.

HTX DỊCH VỤ THIÊN PHÚ

Mã số thuế: 2500298853
Người đại diện: Đặng Chung Lập
Thôn Sơn đình - Thị trấn Đại Đình - Huyện Tam Đảo - Vĩnh Phúc.

UBND THỊ TRẤN ĐẠI ĐÌNH

Mã số thuế: 2500302757
Người đại diện: TRầN QUốC BìNH
Trụ sở UBND Đại đình - Thị trấn Đại Đình - Huyện Tam Đảo - Vĩnh Phúc.

HTX DỊCH VỤ ĐIỆN ĐẠI ĐÌNH

Mã số thuế: 2500362315
Người đại diện: Nguyễn văn Hạnh
Thôn Trại Mới, xã Đại Đình - - Huyện Tam Đảo - Vĩnh Phúc.

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI LAN RỪNG

Mã số thuế: 2500365323
Người đại diện: Lưu Văn Dấn
Khu Du Lịch Tây Thiên, Thôn Đồng Thõng, Xã Đại Đình, Huyện Tam Đảo, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN BẰNG LINH

Mã số thuế: 2500370281
Người đại diện: Lê Văn Công
Thôn Đại Điền, xã Đại Đình - - Huyện Tam Đảo - Vĩnh Phúc.

TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐẠI ĐÌNH

Mã số thuế: 2500406435
Người đại diện: Trần Văn Quý
- Thị trấn Đại Đình - Huyện Tam Đảo - Vĩnh Phúc.

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN DUNG THẮNG

Mã số thuế: 2500426110
Người đại diện: NGUYỄN TẤT THẮNG
Khu du lịch Tây Thiên, Xã Đại Đình, Huyện Tam Đảo, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam

TRƯỜNG MẦM NON ĐẠI ĐÌNH

Mã số thuế: 2500432185
Người đại diện: Trần Thị Thanh Hương
Xã Đại Đình - - Huyện Tam Đảo - Vĩnh Phúc.

TRƯỜNG MẦM NON ĐẠI ĐÌNH II

Mã số thuế: 2500469763
Người đại diện: NGUYễN THị TUYếT THANH
ấp Giáp Giang - Thị trấn Đại Đình - Huyện Tam Đảo - Vĩnh Phúc.

CÔNG TY TNHH ĐIỆN ĐẠI ĐÌNH

Mã số thuế: 2500480541
Người đại diện: NGUYỄN VĂN HẠNH
Thôn Đền Thõng, Xã Đại Đình, Huyện Tam Đảo, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TRUNG HIẾU VP

Mã số thuế: 2500494576
Người đại diện: Nguyễn Duy Trung
Thôn Sơn Đình - Thị trấn Đại Đình - Huyện Tam Đảo - Vĩnh Phúc.

CÔNG TY TNHH KIM ĐẠI HƯNG

Mã số thuế: 2500498411
Người đại diện: NGUYỄN VĂN HƯNG
Thôn Sơn Đình, Xã Đại Đình, Huyện Tam Đảo, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam

HỢP TÁC XÃ MÔI TRƯỜNG THỊ TRẤN ĐẠI ĐÌNH

Mã số thuế: 2500503534
Người đại diện: Khổng Văn Sinh
TT Đại Đình - Thị trấn Đại Đình - Huyện Tam Đảo - Vĩnh Phúc.

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ĐẦU TƯ TỔNG HỢP TAM THÀNH

Mã số thuế: 2500512472
Người đại diện: NGUYỄN THỊ CHI
Thôn Đồng Linh, Xã Đại Đình, Huyện Tam Đảo, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN KHAI THÁC ĐÁ VÀ XÂY DỰNG TƯỢNG PHẬT

Mã số thuế: 2500517209
Người đại diện: THÍCH KIẾN NGUYỆT
Thôn Đền Thõng, Xã Đại Đình, Huyện Tam Đảo, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam