Tra cứu mã số thuế và danh sách công ty tại xã yên dương


CÔNG TY TNHH HUẤN ĐĂNG KHOA

Mã số thuế: 2500686895
Người đại diện: CHỬ VĂN HUẤN
Thôn Quang Đạo, Xã Yên Dương, Huyện Tam Đảo, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VIỆT ANH MINH HOÀNG

Mã số thuế: 2500681865
Người đại diện: LÊ VĂN THUỲ
Thôn Yên Phú, Xã Yên Dương, Huyện Tam Đảo, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẠI PHÁT TDG - CHI NHÁNH VĨNH PHÚC

Mã số thuế: 2500655569-001
Người đại diện: NGÔ THU HẰNG
Thôn Quang Đạo, Xã Yên Dương, Huyện Tam Đảo, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam

CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU XÂY DỰNG YÊN DƯƠNG

Mã số thuế: 2500662968
Người đại diện: Vũ Duy Mong
Thôn Quang Đạo, Xã Yên Dương, Huyện Tam Đảo, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẠI PHÁT TDG

Mã số thuế: 2500655569
Người đại diện: NGÔ THU HẰNG
Thôn Quang Đạo, Xã Yên Dương, Huyện Tam Đảo, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam

UBND XÃ YÊN DƯƠNG

Mã số thuế: 2500227468
Người đại diện: Đào Đức Thành
Xã Yên Dương - - Huyện Tam Đảo - Vĩnh Phúc.

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ YÊN DƯƠNG

Mã số thuế: 2500292322
Người đại diện: Đào Ngọc Hồ
Xã Yên dương - - Huyện Tam Đảo - Vĩnh Phúc.

TRƯỜNG TIỂU HỌC YÊN DƯƠNG

Mã số thuế: 2500433012
Người đại diện: Đỗ XUâN HUY
- Xã Yên Dương - Huyện Tam Đảo - Vĩnh Phúc.

TRƯỜNG MẦM NON ĐỒNG THÀNH

Mã số thuế: 2500454654
Người đại diện: Vũ Thu Hằng
thôn Đồng Thành - Xã Yên Dương - Huyện Tam Đảo - Vĩnh Phúc.

TRƯỜNG MẦM NON YÊN DƯƠNG

Mã số thuế: 2500454647
Người đại diện: Vũ Thu Hằng
- Xã Yên Dương - Huyện Tam Đảo - Vĩnh Phúc.

HTX DỊCH VỤ TỔNG HỢP MÔI TRƯỜNG YÊN DƯƠNG

Mã số thuế: 2500498274
Người đại diện: TRầN QUý Sĩ
UBND Xã YêN DươNG - Xã Yên Dương - Huyện Tam Đảo - Vĩnh Phúc.

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN LƯU MẠNH HÙNG

Mã số thuế: 2500499542
Người đại diện: LƯU MẠNH HÙNG
Thôn Đồng Ơn, Xã Yên Dương, Huyện Tam Đảo, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI ĐỒNG MỚI

Mã số thuế: 2500546739
Người đại diện: LỤC THÁI XUÂN
Thôn Đồng Mới, Xã Yên Dương, Huyện Tam Đảo, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam

HTX CHĂN NUÔI TAM ĐẢO

Mã số thuế: 2500550774
Người đại diện: NGUYễN MạNH THắNG
THôN QUANG ĐAO - Xã Yên Dương - Huyện Tam Đảo - Vĩnh Phúc.

HỢP TÁC XÃ NÔNG SẢN THỰC PHẨM TAM ĐẢO

Mã số thuế: 2500564375
Người đại diện: Trần Phú Điệp
Thôn Đồng Thành - Xã Yên Dương - Huyện Tam Đảo - Vĩnh Phúc.