Tra cứu mã số thuế và danh sách công ty tại xã thạch cẩm


CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI QUỐC LỰC

Mã số thuế: 2803091784
Người đại diện: TRỊNH QUỐC LỰC
Nhà ông Trịnh Quốc Lực, thôn Cẩm Lợi 2, Xã Thạch Cẩm, Huyện Thạch Thành, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH MAY MẶC TRƯỜNG HẢI THANH HÓA

Mã số thuế: 2803041550
Người đại diện: QUÁCH THỊ TRANG
Cẩm Lợi 1, Xã Thạch Cẩm, Huyện Thạch Thành, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CHI NHÁNH MAY MẶC TRƯỜNG HẢI - CÔNG TY TNHH MAY MẶC VINH PHÚC

Mã số thuế: 4401040180-002
Người đại diện: QUÁCH THỊ TRANG
Thôn Cẩm Lợi 1, Xã Thạch Cẩm, Huyện Thạch Thành, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO HOÀNG DŨNG

Mã số thuế: 2802958104
Người đại diện: NGUYỄN VĂN DŨNG
Thôn Xuân Tiến, Xã Thạch Cẩm, Huyện Thạch Thành, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH DVTM CHÍ CÔNG

Mã số thuế: 2802958094
Người đại diện: VŨ CHÍ CÔNG
Thôn Thành Quang, Xã Thạch Cẩm, Huyện Thạch Thành, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CHUNG LEN

Mã số thuế: 2802470490
Người đại diện: Trần Tuấn Chung
Thôn Cẩm Lợi 2, Xã Thạch Cẩm, Huyện Thạch Thành, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH VĂN LỘC THẠCH THÀNH

Mã số thuế: 2802580648
Người đại diện: Nguyễn Văn Lộc
Thôn Xuân Tiến, Xã Thạch Cẩm, Huyện Thạch Thành, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH VĂN KHANG THẠCH THÀNH

Mã số thuế: 2802584145
Người đại diện: Bùi Văn Khang
Thôn Xuân Tiến, Xã Thạch Cẩm, Huyện Thạch Thành, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI ĐĂNG HÀ

Mã số thuế: 2802900351
Người đại diện: NGUYỄN ĐĂNG HÀ
Thôn Thành Quang, Xã Thạch Cẩm, Huyện Thạch Thành, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH TM VÀ DỊCH VỤ GIA BẢO

Mã số thuế: 2802949283
Người đại diện: LÃ THỊ THẢO
Thôn Thành Quang, Xã Thạch Cẩm, Huyện Thạch Thành, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP XANH TOÀN CẦU PHÁT

Mã số thuế: 2802949131
Người đại diện: BÙI VĂN MINH
Thôn Thạch Môn, Xã Thạch Cẩm, Huyện Thạch Thành, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH NỘI THẤT HÙNG HOA

Mã số thuế: 2802878755
Người đại diện: BÙI MẠNH HÙNG
Thôn Cẩm Lợi 2, Xã Thạch Cẩm, Huyện Thạch Thành, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH TUẤN NGHĨA THẠCH THÀNH

Mã số thuế: 2802580687
Người đại diện: NGUYỄN TUẤN NGHĨA
Thôn Thành Quang, Xã Thạch Cẩm, Huyện Thạch Thành, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH TMDV NAM THÀNH

Mã số thuế: 2802800519
Người đại diện: BÙI VĂN NAM
Thôn Thạch Yến, Xã Thạch Cẩm, Huyện Thạch Thành, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH TM & DV NGUYỄN THIỆP

Mã số thuế: 2802764123
Người đại diện: NGUYỄN HỮU THIỆP
Thôn Thạch Môn, Xã Thạch Cẩm, Huyện Thạch Thành, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & XUẤT NHẬP KHẨU LAM SƠN CO

Mã số thuế: 2802626620
Người đại diện: MAI VĂN LÂM
Thôn Thạch Yến, Xã Thạch Cẩm, Huyện Thạch Thành, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH DÂU TẰM TƠ HƯNG MY

Mã số thuế: 2801933315
Người đại diện: NGUYỄN SỸ HƯNG
Nhà ông Nguyễn Sỹ Hưng, thôn Cẩm Lợi, Xã Thạch Cẩm, Huyện Thạch Thành, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XĂNG DẦU TOÀN MINH

Mã số thuế: 2802396279
Người đại diện: NGUYỄN TUẤN TOÀN
Thôn THành Quang, Xã Thạch Cẩm, Huyện Thạch Thành, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH AN NINH TT

Mã số thuế: 2802399625
Người đại diện: NGUYỄN VĂN NINH
Thôn Thạch Yến, Xã Thạch Cẩm, Huyện Thạch Thành, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI THƯƠNG MẠI ĐOÀN DU

Mã số thuế: 2802461270
Người đại diện: NGUYỄN VĂN ĐOÀN
Thôn Xuân Thắng, Xã Thạch Cẩm, Huyện Thạch Thành, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI HẠNH ĐÔ

Mã số thuế: 2802391591
Người đại diện: ĐỖ VĂN ĐÔ
Thôn Cẩm Lợi 2, Xã Thạch Cẩm, Huyện Thạch Thành, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH - MTV THẮNG THIÊN

Mã số thuế: 2802504774
Người đại diện: NGUYỄN DOÃN THẮNG
Thôn Thạch Yến 1, Xã Thạch Cẩm, Huyện Thạch Thành, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP TÙNG PHƯỢNG T.T

Mã số thuế: 2802504598
Người đại diện: TRỊNH VĂN TÙNG
Thôn Thành Quang, Xã Thạch Cẩm, Huyện Thạch Thành, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH TIN HỌC CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ MIN PHƯƠNG

Mã số thuế: 2802425177
Người đại diện: NGUYỄN THỊ THẤT
Thôn Cẩm Lợi 1, Xã Thạch Cẩm, Huyện Thạch Thành, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

XÍ NGHIỆP XÂY DỰNG KIỂM HUỆ

Mã số thuế: 2800843316
Người đại diện: Trịnh Xuân Kiểm
Thôn Thành Quang- Xã Thạch Cẩm - - Huyện Thạch Thành - Thanh Hoá.