Tra cứu mã số thuế và danh sách công ty tại xã thành vinh


CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TÂN DUNG 36

Mã số thuế: 2803078247
Người đại diện: LÊ THÙY DUNG
Nhà bà Lê Thùy Dung, thôn Bãi Cháy, Xã Thành Vinh, Huyện Thạch Thành, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH XĂNG DẦU PHÚC THÁI TH

Mã số thuế: 2803066266
Người đại diện: NGUYỄN VĂN THẠO
Thôn Lộc Phượng 2, Xã Thành Vinh, Huyện Thạch Thành, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH TIẾN THÀNH THANH HÓA

Mã số thuế: 2803053323
Người đại diện: NGUYỄN DUY MẠNH
Thôn Quyết Thắng, Xã Thành Vinh, Huyện Thạch Thành, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐÀO LỘC PHÁT

Mã số thuế: 2803047697
Người đại diện: ĐÀO XUÂN BA
Thôn Lộc Phượng 1, Xã Thành Vinh, Huyện Thạch Thành, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI HẢI HẰNG

Mã số thuế: 2803046799
Người đại diện: MAI THẾ HẢI
Thôn Quyết Thắng, Xã Thành Vinh, Huyện Thạch Thành, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ VÀ DỊCH VỤ TỔNG HỢP THÀNH ĐẠT H&T

Mã số thuế: 2802988966
Người đại diện: LẠI THỊ HẠNH
Thôn Quyết Thắng, Xã Thành Vinh, Huyện Thạch Thành, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH XĂNG DẦU PHÚC THÁI

Mã số thuế: 2802977989
Người đại diện: NGUYỄN VĂN THẠO
Thôn Lộc Phượng 2, Xã Thành Vinh, Huyện Thạch Thành, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG TUẤN TÚ

Mã số thuế: 2802991479
Người đại diện: CAO VĂN TÚ
Thôi Hồi Phú, Xã Thành Vinh, Huyện Thạch Thành, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TM

Mã số thuế: 2802963640
Người đại diện: TRƯƠNG VĂN TUẤN
Thôn Quyết Thắng, Xã Thành Vinh, Huyện Thạch Thành, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ HẠ TẦNG VÀ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HƯƠNG THAO

Mã số thuế: 2802929061
Người đại diện: NGUYỄN BÁ THAO
Thôn Quyết Thắng, Xã Thành Vinh, Huyện Thạch Thành, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG NGỢI BẮC

Mã số thuế: 2802833994
Người đại diện: NGUYỄN DUY NGỢI
Thôn Quyết Thắng, Xã Thành Vinh, Huyện Thạch Thành, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THẾ DŨNG

Mã số thuế: 2802568714
Người đại diện: NGUYỄN MẠNH THẾ
Thôn Lộc Phượng 2, Xã Thành Vinh, Huyện Thạch Thành, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI THÀNH VINH

Mã số thuế: 2802681565
Người đại diện: TRỊNH NGỌC QUYỀN
Thôn Lộc Phượng 2, Xã Thành Vinh, Huyện Thạch Thành, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ AN LÊ

Mã số thuế: 2802665651
Người đại diện: NGUYỄN DUY NGỢI
Thôn Quyết Thắng, Xã Thành Vinh, Huyện Thạch Thành, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ XÂY DỰNG TRANG TÂM PHÁT

Mã số thuế: 2802421246
Người đại diện: TRỊNH NGỌC LƯƠNG
Thôn Lộc Phượng 2, Xã Thành Vinh, Huyện Thạch Thành, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI NHẤT PHÁT

Mã số thuế: 2802565512
Người đại diện: HOÀNG VĂN TÍN
Thôn Lộc Phượng 2, Xã Thành Vinh, Huyện Thạch Thành, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TOÀN THÀNH

Mã số thuế: 2801956168
Người đại diện: NGUYỄN DUY TOÀN
Thôn Quyết Thắng, Xã Thành Vinh, Huyện Thạch Thành, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NGUYÊN HƯƠNG - TV

Mã số thuế: 2802402349
Người đại diện: BÙI NGỌC NGUYÊN
Thôn Quyết Thắng, Xã Thành Vinh, Huyện Thạch Thành, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP VÀ DƯỢC LIỆU VIỆT NAM

Mã số thuế: 2802490930
Người đại diện: NGUYỄN HỮU MINH
Thôn Lộc Phượng I, Xã Thành Vinh, Huyện Thạch Thành, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH LẠI VIỆT HUY

Mã số thuế: 2802463750
Người đại diện: Lại Sỹ Hồng
Thôn Quyết Thắng, Xã Thành Vinh, Huyện Thạch Thành, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC QUANG ANH 36

Mã số thuế: 2802420228
Người đại diện: NGUYỄN VĂN DẬU
Thôn Quyết Thắng, Xã Thành Vinh, Huyện Thạch Thành, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

UBND XÃ THÀNH VINH

Mã số thuế: 2800789450
Người đại diện:
Xã Thành Vinh - - Huyện Thạch Thành - Thanh Hoá.

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI THÀNH VINH

Mã số thuế: 2801823841
Người đại diện: NGUYỄN TRỌNG TÂM
Thôn Lộc Phượng 2, Xã Thành Vinh, Huyện Thạch Thành, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

HTX DV KD NN THÀNH VINH

Mã số thuế: 2801700430
Người đại diện:
Thôn Lộc Phượng 2 - Xã Thành Vinh - Huyện Thạch Thành - Thanh Hoá.