Tra cứu mã số thuế và danh sách công ty tại xã thạch bình


CÔNG TY TNHH GIAO THÔNG THỦY LỢI QUỐC ANH PHÁT

Mã số thuế: 2803090332
Người đại diện: NGUYỄN QUỐC DINH
Nhà ông Nguyễn Quốc Dinh, Khu 3, Xã Thạch Bình, Huyện Thạch Thành, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH MAY THU KHÁNH

Mã số thuế: 2803079466
Người đại diện: LƯU VĂN KHÁNH
Nhà Ông Lưu Văn Khánh, thôn Yên Phú, Xã Thạch Bình, Huyện Thạch Thành, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI LT HÀ NỘI

Mã số thuế: 2803074877
Người đại diện: LƯU NGỌC LONG
Thôn Án Đình, Xã Thạch Bình, Huyện Thạch Thành, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH XUÂN NÚI TB

Mã số thuế: 2803045379
Người đại diện: BÙI VĂN NÚI
Thôn Án Đình, Xã Thạch Bình, Huyện Thạch Thành, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀNH CHÍNH S.VIỆT

Mã số thuế: 2803043879
Người đại diện: LƯU VĂN TUẤN
Thôn Yên Thanh, Xã Thạch Bình, Huyện Thạch Thành, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH MTV LÚA NẾP HẠT CAU KIM SƠN

Mã số thuế: 2803043283
Người đại diện: PHÙNG VĂN QUANG
Thôn Kim Sơn, Xã Thạch Bình, Huyện Thạch Thành, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH DVTM QUỐC CƯỜNG TB

Mã số thuế: 2803043237
Người đại diện: LƯU QUỐC CƯỜNG
Thôn Kim Sơn, Xã Thạch Bình, Huyện Thạch Thành, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH ĐỒ CHƠI NHỰA VẠN HÀO

Mã số thuế: 2803039382
Người đại diện: GOU, XIAOPING
Khu 2, Xã Thạch Bình, Huyện Thạch Thành, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN - CÔNG TY CỔ PHẦN BEFINE

Mã số thuế: 0109242328-001
Người đại diện: DƯƠNG NGỌC TRƯỜNG
Thôn Yên Phú, Xã Thạch Bình, Huyện Thạch Thành, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH DV AN SINH THẠCH THÀNH

Mã số thuế: 2803031922
Người đại diện: LÊ DUY SƠN
Khu 1, Xã Thạch Bình, Huyện Thạch Thành, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NGÂN HOÀNG PHÁT

Mã số thuế: 2803025220
Người đại diện: HOÀNG VĂN HẠNH
Thôn Yên Phú, Xã Thạch Bình, Huyện Thạch Thành, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI THÀNH CÔNG

Mã số thuế: 2803021459
Người đại diện: NGÔ VĂN TẤN
Thôn Ái Đình, Xã Thạch Bình, Huyện Thạch Thành, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI PHƯƠNG HIỀN

Mã số thuế: 2802927057
Người đại diện: PHẠM THỊ HIỀN
Thôn Long Phượng, Xã Thạch Bình, Huyện Thạch Thành, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI HỔ NHUNG

Mã số thuế: 2802925194
Người đại diện: VƯƠNG QUỐC HỔ
Thôn Yên Phú, Xã Thạch Bình, Huyện Thạch Thành, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH DVTM TUẤN DŨNG

Mã số thuế: 2802838777
Người đại diện: LƯU VĂN HẢI
Thôn Án Đình, Xã Thạch Bình, Huyện Thạch Thành, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI LANG QUÂN

Mã số thuế: 2802835208
Người đại diện: HOÀNG VĂN LONG
Thôn Yên Phú, Xã Thạch Bình, Huyện Thạch Thành, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH THẢO NGUYÊN STEPPE

Mã số thuế: 2802830665
Người đại diện: LƯU VĂN DUY
Thôn Án Đình, Xã Thạch Bình, Huyện Thạch Thành, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH LY THÀNH LTB AUDIO

Mã số thuế: 2802817375
Người đại diện: BÙI THỊ LY
Thôn Châu Sơn, Xã Thạch Bình, Huyện Thạch Thành, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH SX VÀ TM HẢI TIẾN THẠCH THÀNH

Mã số thuế: 2802812948
Người đại diện: NGUYỄN ĐỨC TIẾN
Khu 4, Xã Thạch Bình, Huyện Thạch Thành, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI LƯU HUYỀN

Mã số thuế: 2802812345
Người đại diện: LƯU THỊ HUYỀN
Thôn Án Đình, Xã Thạch Bình, Huyện Thạch Thành, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUANG TRUNG 68

Mã số thuế: 2802532034
Người đại diện: NGUYỄN VĂN CHUNG
Thôn Yên Khánh, Xã Thạch Bình, Huyện Thạch Thành, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TRƯỜNG PHÁT - TT

Mã số thuế: 2801954386
Người đại diện: LƯU NGỌC TOAN
thôn Yên Thanh, Xã Thạch Bình, Huyện Thạch Thành, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI THÀNH PHÁT

Mã số thuế: 2802114277
Người đại diện: ĐỖ VĂN LUYỆN
Thôn Án Đình, Xã Thạch Bình, Huyện Thạch Thành, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN QUANG THU 86

Mã số thuế: 2802326225
Người đại diện: NGUYỄN VĂN THU
Thôn Yên Khánh, Xã Thạch Bình, Huyện Thạch Thành, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH PHƯƠNG HIỀN THẠCH BÌNH

Mã số thuế: 2802507084
Người đại diện: NGUYỄN ĐÌNH PHƯƠNG
Thôn Án Phượng, Xã Thạch Bình, Huyện Thạch Thành, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam