Tra cứu mã số thuế và danh sách công ty tại xã phúc lợi


CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI PHÚC LỢI VIỆT NAM

Mã số thuế: 5200934013
Người đại diện: TRIỆU ĐỨC CHIẾNNGUYỄN VĂN TUÂN
Thôn 2 Túc, Xã Phúc Lợi, Huyện Lục Yên, Tỉnh Yên Bái, Việt Nam

CÔNG TY CP ECOWOOD

Mã số thuế: 5200893945
Người đại diện: NGUYỄN THỤY CƯỜNG
Thôn 1 Vàn, Xã Phúc Lợi, Huyện Lục Yên, Tỉnh Yên Bái, Việt Nam

TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚC LỢI

Mã số thuế: 5200869928
Người đại diện: Nguyễn Mạnh Hà
Thôn 2 Vàn - Xã Phúc Lợi - Huyện Lục Yên - Yên Bái.

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VI PHƯƠNG - PHÚC LỢI

Mã số thuế: 5200636497
Người đại diện: NGUYỄN XUÂN DẦN
Thôn Hai Vàn, Xã Phúc Lợi, Huyện Lục Yên, Tỉnh Yên Bái, Việt Nam

UBND XÃ PHÚC LỢI

Mã số thuế: 5200174757
Người đại diện: Hoàng Văn Hộ
Thôn 3 Túc - Xã Phúc Lợi - Huyện Lục Yên - Yên Bái.

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ PHÚC LỢI

Mã số thuế: 5200409222
Người đại diện: Lương Bình Nghinh
Thôn 3 Túc - Xã Phúc Lợi - Huyện Lục Yên - Yên Bái.

TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚC LỢI

Mã số thuế: 5200409342
Người đại diện: Nguyễn Mạnh Hà
Thôn 2 Vàn - Xã Phúc Lợi - Huyện Lục Yên - Yên Bái.

TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN TRÃI

Mã số thuế: 5200468228
Người đại diện: Đỗ Thị Kiều Dung
Thôn 2 Vân Vàn - Xã Phúc Lợi - Xã Phúc Lợi - Huyện Lục Yên - Yên Bái.

TRƯỜNG MẦM NON PHÚC LỢI

Mã số thuế: 5200469694
Người đại diện: TRần Thị Vân
Thôn 3 Túc - Xã Phúc Lợi - Huyện Lục Yên - Yên Bái.

ĐỘI THUẾ SỐ 3 - XÃ PHÚC LỢI

Mã số thuế: 5200790717
Người đại diện:
Xã Phúc Lợi - Xã Phúc Lợi - Huyện Lục Yên - Yên Bái.

ĐỘI THUẾ SỐ 3 - XÃ TÔ MẬU

Mã số thuế: 5200790724
Người đại diện:
Xã Phúc Lợi - Xã Phúc Lợi - Huyện Lục Yên - Yên Bái.

XÃ PHÚC LỢI - VÃNG LAI

Mã số thuế: 5200830952
Người đại diện:
Xã Phúc Lợi - Xã Phúc Lợi - Huyện Lục Yên - Yên Bái.