Tra cứu mã số thuế và danh sách công ty tại xã phan thanh


UBND XÃ PHAN THANH

Mã số thuế: 5200174683
Người đại diện: Mông Văn Sần
xã Phan thanh - Xã Phan Thanh - Huyện Lục Yên - Yên Bái.

TRƯỜNG TIỂU HỌC VÀ TRUNG HỌC CƠ SỞ PHAN THANH

Mã số thuế: 5200466622
Người đại diện: Tạ Hùng Thanh
Bản Chang - Xã Phan Thanh - - Huyện Lục Yên - Yên Bái.

TRƯỜNG MẦM NON PHAN THANH

Mã số thuế: 5200468235
Người đại diện: Trịnh Thị Vân
Bản Chang - Xã Phan Thanh - Xã Phan Thanh - Huyện Lục Yên - Yên Bái.

TRƯỜNG TIỂU HỌC PHAN THANH

Mã số thuế: 5200468203
Người đại diện: Vũ Bằng Giang
Bản Chang - Xã Phan Thanh - Xã Phan Thanh - Huyện Lục Yên - Yên Bái.

ĐỘI THUẾ SỐ 3 - XÃ PHAN THANH

Mã số thuế: 5200790731
Người đại diện:
Xã Phan Thanh - Xã Phan Thanh - Huyện Lục Yên - Yên Bái.

XÃ PHAN THANH - VÃNG LAI

Mã số thuế: 5200831018
Người đại diện:
Xã Phan Thanh - Xã Phan Thanh - Huyện Lục Yên - Yên Bái.

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN PHAN THANH

Mã số thuế: 5200678955
Người đại diện: VŨ DANH HÒA
Thôn Bản Ro, Xã Phan Thanh, Huyện Lục Yên, Tỉnh Yên Bái, Việt Nam