Tra cứu mã số thuế và danh sách công ty tại xã lâm thượng


CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ STONE LINK

Mã số thuế: 5200932866
Người đại diện: NGUYỄN THỊ MINH
Thôn Nà Kèn - Năm Trọ, Xã Lâm Thượng, Huyện Lục Yên, Tỉnh Yên Bái, Việt Nam

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ĐL

Mã số thuế: 5200897361
Người đại diện: PHẠM VĂN HẢI
Thôn Tông Pình Cại, Xã Lâm Thượng, Huyện Lục Yên, Tỉnh Yên Bái, Việt Nam

UBND XÃ LÂM THƯỢNG

Mã số thuế: 5200174732
Người đại diện: Nông Mạnh Tường
Thôn Hin Lạn B - Xã Lâm Thượng - Huyện Lục Yên - Yên Bái.

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ CHU VĂN AN

Mã số thuế: 5200418756
Người đại diện: Hà Văn Đông
Thôn Chang Pồng - Xã Lâm Thượng - Huyện Lục Yên - Yên Bái.

TRƯỜNG MẦM NON HOA HỒNG

Mã số thuế: 5200468299
Người đại diện: HOàng Thị Thu Huyền
Thôn Tông Pình Cại - Xã Lâm Thượng - Huyện Lục Yên - Yên Bái.

TRƯỜNG TIỂU HỌC LÂM THƯỢNG

Mã số thuế: 5200469609
Người đại diện: Đinh Công Hiển
ThônTông Pình Cại - Xã Lâm Thượng - Huyện Lục Yên - Yên Bái.

TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN THỊ MINH KHAI

Mã số thuế: 5200472256
Người đại diện: Hoàng Thị Vở
Thôn Bản Chỏi - Xã Lâm Thượng - Huyện Lục Yên - Yên Bái.

ĐỘI THUẾ SỐ 2 - XÃ LÂM THƯỢNG

Mã số thuế: 5200790548
Người đại diện:
Xã Lâm Thượng - Xã Lâm Thượng - Huyện Lục Yên - Yên Bái.

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH SAPPHIRE YÊN BÁI

Mã số thuế: 5200818539
Người đại diện: ĐỖ TIẾN ĐỊNH
Bản Tông Pắng B, Xã Lâm Thượng, Huyện Lục Yên, Tỉnh Yên Bái, Việt Nam

XÃ LÂM THƯỢNG - VÃNG LAI

Mã số thuế: 5200830800
Người đại diện:
Xã Lâm Thượng - Xã Lâm Thượng - Huyện Lục Yên - Yên Bái.

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI KIÊN LÂM

Mã số thuế: 5200874491
Người đại diện: ĐINH THỊ TOAN
Thôn Bẻ Chỏi, Xã Lâm Thượng, Huyện Lục Yên, Tỉnh Yên Bái, Việt Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG AN PHÁT YB

Mã số thuế: 5200888007
Người đại diện: Sầm Chiến Công
Bản Chỏi, Xã Lâm Thượng, Huyện Lục Yên, Tỉnh Yên Bái, Việt Nam