Tra cứu mã số thuế và danh sách công ty tại xã phú thuận


CÔNG TY TNHH MTV THỦ CÔNG MỸ NGHỆ GỖ ĐÁ QUÝ THẢO NGUYÊN

Mã số thuế: 3301638521
Người đại diện: TRẦN THỊ PHƯƠNG THẢO
Thôn An Dương, Xã Phú Thuận, Huyện Phú Vang, Tỉnh Thừa Thiên Huế, Việt Nam

CÔNG TY TNHH VÀNG BẠC HIỆP NGA

Mã số thuế: 3301687060
Người đại diện: Ngô Đức Hiệp
Kiệt 4, chợ An Dương, Xã Phú Thuận, Huyện Phú Vang, Tỉnh Thừa Thiên Huế, Việt Nam

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HÀNG VÀNG XUÂN MINH

Mã số thuế: 3301677859
Người đại diện: NGUYỄN THỊ THANH THỪA
Thôn An Dương, Xã Phú Thuận, Huyện Phú Vang, Tỉnh Thừa Thiên Huế, Việt Nam

CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI THỦY SẢN QUỐC THẮNG

Mã số thuế: 3301650014
Người đại diện: PHAN TOÀN
Thôn Hòa Duân, Xã Phú Thuận, Huyện Phú Vang, Tỉnh Thừa Thiên Huế, Việt Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN VINCONTEC - HUẾ

Mã số thuế: 3301614880
Người đại diện: VŨ VẠN NĂNG
Thôn Hòa Duân, Xã Phú Thuận, Huyện Phú Vang, Tỉnh Thừa Thiên Huế, Việt Nam

Lê Thị Tuyết

Mã số thuế cá nhân: 3300225049
Người đại diện: Lê Thị Tuyết
Huyện Phú Vang, Thừa Thiên - Huế

Ngô Đức Cu

Mã số thuế cá nhân: 3300347456
Người đại diện: Ngô Đức Cu
Huyện Phú Vang, Thừa Thiên - Huế

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THỦY SẢN QUỐC HỒNG

Mã số thuế: 3301566394
Người đại diện: TRẦN HƯNG QUỐC
An Dương, Xã Phú Thuận, Huyện Phú Vang, Tỉnh Thừa Thiên Huế, Việt Nam

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HÀNG VÀNG THẢO UYÊN

Mã số thuế: 3301591400
Người đại diện: NGUYỄN THANH PHÙNG
Thôn An Dương, Xã Phú Thuận, Huyện Phú Vang, Tỉnh Thừa Thiên Huế, Việt Nam

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HÀNG VÀNG TRƯƠNG VIẾT ĐÌNH

Mã số thuế: 3301591577
Người đại diện: TRƯƠNG VIẾT ĐÌNH
Thôn An Dương, Xã Phú Thuận, Huyện Phú Vang, Tỉnh Thừa Thiên Huế, Việt Nam

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HÀNG VÀNG BÍCH THẢO

Mã số thuế: 3301593687
Người đại diện: HUỲNH THỊ BÍCH THẢO
Thôn An Dương, Xã Phú Thuận, Huyện Phú Vang, Tỉnh Thừa Thiên Huế, Việt Nam

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HÀNG VÀNG NGUYỄN THỊ TÁM

Mã số thuế: 3301591802
Người đại diện: Nguyễn Thị Tám
Thôn An Dương, Xã Phú Thuận, Huyện Phú Vang, Tỉnh Thừa Thiên Huế, Việt Nam

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THƯƠNG MẠI THỦY SẢN NHƯ Ý

Mã số thuế: 3301548370
Người đại diện: Nguyễn Văn Rê
Thôn An Dương, Xã Phú Thuận, Huyện Phú Vang, Tỉnh Thừa Thiên Huế, Việt Nam

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN XÂY DỰNG MỘC THỦY KIẾN

Mã số thuế: 3301634446
Người đại diện: TRẦN TRUNG KIÊN
Thôn Xuân An, Xã Phú Thuận, Huyện Phú Vang, Tỉnh Thừa Thiên Huế, Việt Nam

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐOÀN LOAN

Mã số thuế: 3300341052
Người đại diện: TRƯƠNG VIẾT ĐOÀN
Thôn An Dương, Xã Phú Thuận, Huyện Phú Vang, Tỉnh Thừa Thiên Huế, Việt Nam

HTX TIÊU THỤ ĐIỆN PHÚ THUẬN

Mã số thuế: 3300366635
Người đại diện: Lê Ky
Thôn An Dương, xã Phú Thuận - - Huyện Phú Vang - Thừa Thiên - Huế.

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THỦY SẢN THANH DŨNG

Mã số thuế: 3301242576
Người đại diện: TRƯƠNG VIẾT DŨNG
Kiệt 8 An Dương, Xã Phú Thuận, Huyện Phú Vang, Tỉnh Thừa Thiên Huế, Việt Nam

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TIỂU THANH

Mã số thuế: 3301241727
Người đại diện: NGUYỄN THANH ĐỨC
Kiệt 04 An Dương, Xã Phú Thuận, Huyện Phú Vang, Tỉnh Thừa Thiên Huế, Việt Nam

TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚ THUẬN I

Mã số thuế: 3301207821
Người đại diện:
Thôn Hoà Duân - Xã Phú Thuận - Huyện Phú Vang - Thừa Thiên - Huế.

TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚ THUẬN 2

Mã số thuế: 3301189717
Người đại diện: Võ Bá Trí
An Dương - Xã Phú Thuận - Huyện Phú Vang - Thừa Thiên - Huế

TRƯỜNG MẦM NON PHÚ THUẬN

Mã số thuế: 3300519793
Người đại diện:
An Dương - Xã Phú Thuận - Huyện Phú Vang - Thừa Thiên - Huế.

DNTN PHÒNG KHÁM HOÀ DUÂN

Mã số thuế: 3300767725
Người đại diện: Cảnh Lâm
Thôn Hoà Duân, xã Phú Thuận - Huyện Phú Vang - Thừa Thiên - Huế

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN LÀNG DU LỊCH VILLA LOUISE HUẾ

Mã số thuế: 3300511610
Người đại diện: MICHEL SCHARWITZEL
Thôn Hòa Duân, Xã Phú Thuận, Huyện Phú Vang, Tỉnh Thừa Thiên Huế, Việt Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN HẢI TIẾN THỪA THIÊN HUẾ

Mã số thuế: 3301089624
Người đại diện: NGUYỄN PHƯỚC
Thôn Hoà Duân, Xã Phú Thuận, Huyện Phú Vang, Tỉnh Thừa Thiên Huế, Việt Nam

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN ĐẠT THANH

Mã số thuế: 3300540989
Người đại diện: HUỲNH QUANG TUYẾN
Thôn Hoà Duân, Xã Phú Thuận, Huyện Phú Vang, Tỉnh Thừa Thiên Huế, Việt Nam