Tra cứu mã số thuế và danh sách công ty tại xã phú đa


CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI PHONG HUẾ

Mã số thuế: 3301493072
Người đại diện: TRẦN HỒNG PHONG
Thôn Hòa Tây , Xã Phú Đa, Huyện Phú Vang, Tỉnh Thừa Thiên Huế, Việt Nam

CỬA HÀNG KHÔI NGUYÊN THUỘC CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN KHÔI NGUYÊN

Mã số thuế: 3300451866-002
Người đại diện: LÊ KHẮC KỲ VINH
Thôn Nam Châu, Xã Phú Đa, Huyện Phú Vang, Tỉnh Thừa Thiên Huế, Việt Nam

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN IN VÀ QUẢNG CÁO NAM VIỆT

Mã số thuế: 3301247020
Người đại diện: HOÀNG TRỌNG NAM
Thôn Hòa Tây, Xã Phú Đa, Huyện Phú Vang, Tỉnh Thừa Thiên Huế, Việt Nam

UỶ BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC HUYỆN PHÚ VANG

Mã số thuế: 3300934013
Người đại diện: Đặng Lợi
Thôn Hoà Đa Tây,xã Phú Đa - - Huyện Phú Vang - Thừa Thiên - Huế.

TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ HUYỆN PHÚ VANG

Mã số thuế: 3301053829
Người đại diện:
Xã Phú Đa - - Huyện Phú Vang - Thừa Thiên - Huế.

VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT HUYỆN PHÚ VANG

Mã số thuế: 3301053836
Người đại diện: Huỳnh Văn Đức
Xã Phú Đa - Huyện Phú Vang - Thừa Thiên - Huế

BAN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HUYỆN PHÚ VANG

Mã số thuế: 3301053811
Người đại diện:
Thôn Hoà Đa Tây, Xã Phú Đa - - Huyện Phú Vang - Thừa Thiên - Huế.

PHÒNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HUYỆN PHÚ VANG

Mã số thuế: 3301059806
Người đại diện:
Xã Phú Đa - - Huyện Phú Vang - Thừa Thiên - Huế.

TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚ ĐA II

Mã số thuế: 3300594871
Người đại diện:
Thôn Đức Thái ,xã Phú Đa - Huyện Phú Vang - Thừa Thiên - Huế

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HOÀ CƯỜNG

Mã số thuế: 3300389590
Người đại diện: NGUYỄN VĂN CƯƠNG
Xã Phú Đa, Huyện Phú Vang, Tỉnh Thừa Thiên Huế, Việt Nam

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XÂY DỰNG ĐẠI DUY HÙNG

Mã số thuế: 3301386948
Người đại diện: LA DY
Thôn Hoà Đa Tây , Xã Phú Đa, Huyện Phú Vang, Tỉnh Thừa Thiên Huế, Việt Nam

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN MINH HẠNH

Mã số thuế: 3301357707
Người đại diện: PHẠM VĂN PHƯƠNG
Thôn Lương Viện, Xã Phú Đa, Huyện Phú Vang, Tỉnh Thừa Thiên Huế, Việt Nam

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TRƯỜNG PHÁT ĐẠT

Mã số thuế: 3301354470
Người đại diện: PHAN HIẾN
Thôn Hòa Tây , Xã Phú Đa, Huyện Phú Vang, Tỉnh Thừa Thiên Huế, Việt Nam

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THẮNG TOÀN

Mã số thuế: 3301230725
Người đại diện: NGUYỄN TOÀN
Đức Thái, Xã Phú Đa, Huyện Phú Vang, Tỉnh Thừa Thiên Huế, Việt Nam

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THUẬN LỢI

Mã số thuế: 3300223789
Người đại diện: Phan Thuận
Thôn Lương Viện, Xã Phú Đa, Huyện Phú Vang, Tỉnh Thừa Thiên Huế, Việt Nam

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HẰNG TRUNG

Mã số thuế: 3300392233
Người đại diện: Nguyễn Trung
Thôn Đức Thái, Xã Phú Đa, Huyện Phú Vang, Tỉnh Thừa Thiên Huế, Việt Nam

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TIẾN TRUNG

Mã số thuế: 3301355837
Người đại diện: LÊ THỊ LAN
Thôn Hòa Đa Tây, Xã Phú Đa, Huyện Phú Vang, Tỉnh Thừa Thiên Huế, Việt Nam