Tra cứu mã số thuế và danh sách công ty tại xã phú mậu


CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG PHÚC MIÊN

Mã số thuế: 3301689212
Người đại diện: HOÀNG QUANG SƠN
Thôn Mậu Tài, Xã Phú Mậu, Huyện Phú Vang, Tỉnh Thừa Thiên Huế, Việt Nam

CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG ĐNT

Mã số thuế: 3301685673
Người đại diện: PHẠM VĂN ĐỂ
Thôn Lại Ân, Xã Phú Mậu, Huyện Phú Vang, Tỉnh Thừa Thiên Huế, Việt Nam

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TỔ CHỨC SỰ KIỆN PQ

Mã số thuế: 3301684944
Người đại diện: PHAN VĨNH QUÝ
Thôn Lại Ân, Xã Phú Mậu, Huyện Phú Vang, Tỉnh Thừa Thiên Huế, Việt Nam

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG CƠ KHÍ VÀ THƯƠNG MẠI LONG MINH PHÁT

Mã số thuế: 3301674512
Người đại diện: HỒ VĂN BÌNH
Thôn Tiên Nộn, Xã Phú Mậu, Huyện Phú Vang, Tỉnh Thừa Thiên Huế, Việt Nam

CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN THÀNH NHÂN

Mã số thuế: 3301673685
Người đại diện: NGUYỄN CHÍ NHÂN
Thôn Thanh Vinh, Xã Phú Mậu, Huyện Phú Vang, Tỉnh Thừa Thiên Huế, Việt Nam

XÍ NGHIỆP TƯ VẤN VÀ XÂY LẮP SỐ 8 - CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG NĂNG LƯỢNG XANH

Mã số thuế: 3200268786-003
Người đại diện: NGUYỄN HỮU TÀI
Vọng Trì, Xã Phú Mậu, Huyện Phú Vang, Tỉnh Thừa Thiên Huế, Việt Nam

CÔNG TY TNHH MTV TRỤC VỚT DANH THÀNH TÀI

Mã số thuế: 3301655816
Người đại diện: HOÀNG VĂN HÒA
Lại Tân, Xã Phú Mậu, Huyện Phú Vang, Tỉnh Thừa Thiên Huế, Việt Nam

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN NHÀ ĐẤT LÊ GIA PHÁT

Mã số thuế: 3301654611
Người đại diện: Lê Văn Chương
Thôn Tiên Nộn - Xã Phú Mậu - Huyện Phú Vang - Thừa Thiên - Huế.

TRƯỜNG MẦM NON SỐ 2 PHÚ MẬU

Mã số thuế: 3301549913
Người đại diện:
Thôn Triêm ân - X� Ph� M�u - Thành phố Huế - Thừa Thiên - Huế.

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NÔNG SẢN CÚC HƯNG

Mã số thuế: 3301561300
Người đại diện: LÊ THỊ KIM CÚC
Thôn Mậu Tài, Xã Phú Mậu, Huyện Phú Vang, Tỉnh Thừa Thiên Huế, Việt Nam

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN KINH DOANH XĂNG DẦU QUỐC PHONG

Mã số thuế: 3301596800
Người đại diện: NGUYỄN VĂN KHOA
Thôn Tiên Nộn, Xã Phú Mậu, Huyện Phú Vang, Tỉnh Thừa Thiên Huế, Việt Nam

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN QUẢNG CÁO VÀ XÂY DỰNG NGUYỄN GIA

Mã số thuế: 3301567013
Người đại diện: NGUYỄN GIA THÀNH
Thôn Vọng Trì Tây, Xã Phú Mậu, Huyện Phú Vang, Tỉnh Thừa Thiên Huế, Việt Nam

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THANH PHÚ

Mã số thuế: 3301599015
Người đại diện: THÂN ĐÌNH NHẬT
Thôn Thanh Vinh, Xã Phú Mậu, Huyện Phú Vang, Tỉnh Thừa Thiên Huế, Việt Nam

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGUYỄN PHÁT

Mã số thuế: 3301564206
Người đại diện: NGUYỄN HỮU TÀI
Thôn Vọng Trì, Xã Phú Mậu, Huyện Phú Vang, Tỉnh Thừa Thiên Huế, Việt Nam

HTX NÔNG NGHIỆP PHÚ MẬU I

Mã số thuế: 3300348192
Người đại diện: Phan Đình Nghĩa
Thôn Mậu Tài, xã Phú Mậu - - Huyện Phú Vang - Thừa Thiên - Huế.

HTX NÔNG NGHIỆP PHÚ MẬU II

Mã số thuế: 3300340612
Người đại diện: Hà út
Thôn Vọng Trì Tây, xã Phú Mậu - - Huyện Phú Vang - Thừa Thiên - Huế.

TRƯỜNG MẦM NON SỐ 1 PHÚ MẬU

Mã số thuế: 3300380301
Người đại diện:
Phú Mậu - Phú Vang - Xã Phú Mậu - Huyện Phú Vang - Thừa Thiên - Huế.

TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚ MẬU I

Mã số thuế: 3300581907
Người đại diện:
Triêm ân - Xã Phú Mậu - Huyện Phú Vang - Thừa Thiên - Huế

TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚ MẬU II

Mã số thuế: 3300565006
Người đại diện: Nguyễn Vũ Lăng
Thôn Tiên Nộn - Xã Phú Mậu - Huyện Phú Vang - Thừa Thiên - Huế

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN HÓA MỸ PHẨM HOÀN MỸ

Mã số thuế: 3300949605
Người đại diện: DƯƠNG TẤN TOÀN
Thôn Vọng Trì, Xã Phú Mậu, Huyện Phú Vang, Tỉnh Thừa Thiên Huế, Việt Nam