Tra cứu mã số thuế và danh sách công ty tại xã nhơn hải


DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN DỊCH VỤ THANH TRUNG

Mã số thuế: 0013050287
Người đại diện: NGUYỄN THÀNH TRUNG
Thôn Hải Đông, Xã Nhơn Hải, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định, Việt Nam

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THU HỒNG

Mã số thuế: 4101630446
Người đại diện: NGUYỄN THỊ THU HỒNG
Thôn Hải Bắc, Xã Nhơn Hải, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định, Việt Nam

CHI NHÁNH TẠI BÌNH ĐỊNH - CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN GIÁO DỤC VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ NHÂN VĂN

Mã số thuế: 0316485618-001
Người đại diện: DOÃN THỊ MAI SƯƠNG
Thôn Hải Nam, Xã Nhơn Hải, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định, Việt Nam

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TỔNG HỢP TÂN PHÚ QUÝ

Mã số thuế: 4101611997
Người đại diện: ĐẶNG TÂN
Thôn Hải Đông, Xã Nhơn Hải, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định, Việt Nam

CÔNG TY TNHH KIM KÝ

Mã số thuế: 4101600995
Người đại diện: NGUYỄN MINH HÀO
Thôn Hải Đông, Xã Nhơn Hải, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định, Việt Nam

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG DO NGÀNH THUẾ QUẢN LÝ - CCT TP. QUY NHƠN - XÃ NHƠN HẢI

Mã số thuế: 4101533756-013
Người đại diện: Nguyễn Xuân Phương
Thôn Hải Nam - Xã Nhơn Hải - Thành phố Quy Nhơn - Bình Định.

TÀI KHOẢN QUẢN LÝ KHOẢN THU BẰNG BIÊN LAI - CHI CỤC THUẾ TP. QUY NHƠN - XÃ NHƠN HẢI

Mã số thuế: 4101533682-010
Người đại diện: Nguyễn Thanh Tâm
Thôn Hải Nam - Xã Nhơn Hải - Thành phố Quy Nhơn - Bình Định.

UNT_THUẾ NHÀ ĐẤT XÃ NHƠN HẢI

Mã số thuế: 4101506304
Người đại diện: Nguyễn Xuân Phương
Xã Nhơn Hải - Xã Nhơn Hải - Thành phố Quy Nhơn - Bình Định.

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HƯƠNG BIỂN QUY NHƠN

Mã số thuế: 4101540418
Người đại diện: TRẦN XUÂN HIỆP
Thôn Hải Bắc, Xã Nhơn Hải, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định, Việt Nam

UBND XÃ NHƠN HẢI

Mã số thuế: 4100294008
Người đại diện: Đặng Thanh Dũng
Thôn Hải Nam - Xã Nhơn Hải - Thành phố Quy Nhơn - Bình Định.

UNT_UBND XÃ NHƠN HẢI

Mã số thuế: 4101385106
Người đại diện:
Thôn Hải Nam - Xã Nhơn Hải - Thành phố Quy Nhơn - Bình Định.

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN DỊCH VỤ THANH TRUNG

Mã số thuế: 4101452264
Người đại diện: NGUYỄN THÀNH TRUNG
Thôn Hải Đông, Xã Nhơn Hải, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định, Việt Nam

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ DU LỊCH - THỦY SẢN NHƠN HẢI

Mã số thuế: 4101469356
Người đại diện: Trần Thanh Thâm
Nhà văn hóa thôn Hải Bắc - Xã Nhơn Hải - Thành phố Quy Nhơn - Bình Định.

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN MẠNH HÙNG

Mã số thuế: 4100610493
Người đại diện: ĐOÀN NGỌC TRUNG
Thôn Hải Đông, Xã Nhơn Hải, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định, Việt Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN VINPEARL QUY NHƠN

Mã số thuế: 4100668415
Người đại diện: Phạm Khắc Duẩn
Khu du lịch Vinpearl Quy Nhơn, Khu kinh tế Nhơn Hội, thôn Hải Giang, Xã Nhơn Hải, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định, Việt Nam

CHI NHÁNH BÌNH ĐỊNH - CÔNG TY CỔ PHẦN VINPEARL

Mã số thuế: 4200456848-006
Người đại diện: PHẠM KHẮC DUẨN
Khu Du lịch Vinpearl Quy Nhơn, Khu kinh tế Nhơn Hội, thôn Hải Giang, Xã Nhơn Hải, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định, Việt Nam

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NUÔI TRỒNG THỦY HẢI SẢN ĐẠI PHÁT

Mã số thuế: 4101502211
Người đại diện: NGUYỄN VĂN CƯ
Thôn Hải Nam, Xã Nhơn Hải, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định, Việt Nam

TRƯỜNG TIỂU HỌC NHƠN HẢI

Mã số thuế: 4101111049
Người đại diện:
Hải Đông - Xã Nhơn Hải - Thành phố Quy Nhơn - Bình Định.

TRƯỜNG TIỂU HỌC VÀ TRUNG HỌC CƠ SỞ NHƠN HẢI

Mã số thuế: 4100966475
Người đại diện: Trần Anh Kiệt
thôn Hải Nam - Xã Nhơn Hải - Thành phố Quy Nhơn - Bình Định.

TRƯỜNG MẪU GIÁO CÔNG LẬP NHƠN HẢI

Mã số thuế: 4100615734
Người đại diện: Nguyễn Thị Hồng
Thôn Hải Nam - Xã Nhơn Hải - Thành phố Quy Nhơn - Bình Định.