Tra cứu mã số thuế và danh sách công ty tại xã nhơn châu


CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI DƯƠNG THẢO NGUYÊN CÙ LAO XANH

Mã số thuế: 4101617205
Người đại diện: NGUYỄN THỊ THÙY DƯƠNG
Thôn Tây, Xã Nhơn Châu, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định, Việt Nam

CÔNG TY TNHH LÀNG NƯỚNG CÙ LAO

Mã số thuế: 4101570412
Người đại diện: VÕ THỊ HOA
Thôn Tây, Xã Nhơn Châu, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định, Việt Nam

CÔNG TY TNHH DU LỊCH CÙ LAO XANH

Mã số thuế: 4101559673
Người đại diện: NGUYỄN MINH VỊ
Thôn Trung , Xã Nhơn Châu, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định, Việt Nam

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CÙ LAO XANH QUY NHƠN

Mã số thuế: 4101549516
Người đại diện: LẠI VĂN TIẾN
Thôn Đông, Xã Nhơn Châu, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định, Việt Nam

TÀI KHOẢN QUẢN LÝ KHOẢN THU BẰNG BIÊN LAI - CHI CỤC THUẾ TP. QUY NHƠN - XÃ NHƠN CHÂU

Mã số thuế: 4101533682-016
Người đại diện: Nguyễn Thanh Tâm
Thôn Tây - Xã Nhơn Châu - Thành phố Quy Nhơn - Bình Định.

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG DO NGÀNH THUẾ QUẢN LÝ - CCT TP. QUY NHƠN - XÃ NHƠN CHÂU

Mã số thuế: 4101533756-018
Người đại diện: Nguyễn Hồng Thái
Thôn Tây - Xã Nhơn Châu - Thành phố Quy Nhơn - Bình Định.

UNT_THUẾ NHÀ ĐẤT XÃ NHƠN CHÂU

Mã số thuế: 4101506262
Người đại diện: Trần Văn Hải
Xã Nhơn Châu - Xã Nhơn Châu - Thành phố Quy Nhơn - Bình Định.

HỢP TÁC XÃ THỦY SẢN NHƠN CHÂU

Mã số thuế: 4101494458
Người đại diện: Huỳnh Đình Bức
Nhà văn hóa Thôn Đông - Xã Nhơn Châu - Thành phố Quy Nhơn - Bình Định.

CÔNG TY CỔ PHẦN CÙ LAO XANH TOURISM

Mã số thuế: 4101545624
Người đại diện: NGUYỄN HỮU LỘC
Tổ 7, thôn Trung, Xã Nhơn Châu, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định, Việt Nam

UBND XÃ NHƠN CHÂU

Mã số thuế: 4100293452
Người đại diện: Lê Nguyên Đại
Thôn Tây - Xã Nhơn Châu - Thành phố Quy Nhơn - Bình Định.

UNT_UBND XÃ NHƠN CHÂU

Mã số thuế: 4101385184
Người đại diện:
Thôn Tây - Xã Nhơn Châu - Thành phố Quy Nhơn - Bình Định.

CÔNG TY TNHH CÙ LAO XANH TRAVEL

Mã số thuế: 4101511512
Người đại diện: NGUYỄN ĐỨC TOÀN
Thôn Tây, Xã Nhơn Châu, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định, Việt Nam

CÔNG TY TNHH GA LA

Mã số thuế: 4100612620
Người đại diện: NGUYỄN VĂN THANH
Xã Nhơn Châu, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định, Việt Nam

TRƯỜNG MẪU GIÁO CÔNG LẬP XÃ NHƠN CHÂU

Mã số thuế: 4101078673
Người đại diện: Hồ Thị Huệ
Nhơn Châu - Xã Nhơn Châu - Thành phố Quy Nhơn - Bình Định.

TRƯỜNG THCS NHƠN CHÂU

Mã số thuế: 4100923305
Người đại diện: Đỗ Cao Tùng
Thôn Tây, xã Nhơn Châu - Xã Nhơn Châu - Thành phố Quy Nhơn - Bình Định.