Tra cứu mã số thuế và danh sách công ty tại xã nhơn châu


CÔNG TY TNHH MẠNH LAN TRAVEL

Mã số thuế: 4101625982
Người đại diện: HỒ VĂN CƯỜNG
Thôn Tây, Xã Nhơn Châu, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định, Việt Nam

CÔNG TY TNHH CÙ LAO XANH TOURIST

Mã số thuế: 4101625252
Người đại diện: NGUYỄN VĂN THÂN
Thôn Tây, Xã Nhơn Châu, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định, Việt Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI DƯƠNG THẢO NGUYÊN CÙ LAO XANH

Mã số thuế: 4101617205
Người đại diện: NGUYỄN THỊ THÙY DƯƠNG
Thôn Tây, Xã Nhơn Châu, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định, Việt Nam

CÔNG TY TNHH LÀNG NƯỚNG CÙ LAO

Mã số thuế: 4101570412
Người đại diện: VÕ THỊ HOA
Thôn Tây, Xã Nhơn Châu, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định, Việt Nam

CÔNG TY TNHH DU LỊCH CÙ LAO XANH

Mã số thuế: 4101559673
Người đại diện: NGUYỄN MINH VỊ
Thôn Trung , Xã Nhơn Châu, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định, Việt Nam

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CÙ LAO XANH QUY NHƠN

Mã số thuế: 4101549516
Người đại diện: LẠI VĂN TIẾN
Thôn Đông, Xã Nhơn Châu, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định, Việt Nam

TÀI KHOẢN QUẢN LÝ KHOẢN THU BẰNG BIÊN LAI - CHI CỤC THUẾ TP. QUY NHƠN - XÃ NHƠN CHÂU

Mã số thuế: 4101533682-016
Người đại diện: Nguyễn Thanh Tâm
Thôn Tây - Xã Nhơn Châu - Thành phố Quy Nhơn - Bình Định.

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG DO NGÀNH THUẾ QUẢN LÝ - CCT TP. QUY NHƠN - XÃ NHƠN CHÂU

Mã số thuế: 4101533756-018
Người đại diện: Nguyễn Hồng Thái
Thôn Tây - Xã Nhơn Châu - Thành phố Quy Nhơn - Bình Định.

UNT_THUẾ NHÀ ĐẤT XÃ NHƠN CHÂU

Mã số thuế: 4101506262
Người đại diện: Trần Văn Hải
Xã Nhơn Châu - Xã Nhơn Châu - Thành phố Quy Nhơn - Bình Định.

HỢP TÁC XÃ THỦY SẢN NHƠN CHÂU

Mã số thuế: 4101494458
Người đại diện: Huỳnh Đình Bức
Nhà văn hóa Thôn Đông - Xã Nhơn Châu - Thành phố Quy Nhơn - Bình Định.

CÔNG TY CỔ PHẦN CÙ LAO XANH TOURISM

Mã số thuế: 4101545624
Người đại diện: NGUYỄN HỮU LỘC
Tổ 7, thôn Trung, Xã Nhơn Châu, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định, Việt Nam

UBND XÃ NHƠN CHÂU

Mã số thuế: 4100293452
Người đại diện: Lê Nguyên Đại
Thôn Tây - Xã Nhơn Châu - Thành phố Quy Nhơn - Bình Định.

UNT_UBND XÃ NHƠN CHÂU

Mã số thuế: 4101385184
Người đại diện:
Thôn Tây - Xã Nhơn Châu - Thành phố Quy Nhơn - Bình Định.

CÔNG TY TNHH CÙ LAO XANH TRAVEL

Mã số thuế: 4101511512
Người đại diện: NGUYỄN ĐỨC TOÀN
Thôn Tây, Xã Nhơn Châu, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định, Việt Nam

CÔNG TY TNHH GA LA

Mã số thuế: 4100612620
Người đại diện: NGUYỄN VĂN THANH
Xã Nhơn Châu, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định, Việt Nam

TRƯỜNG MẪU GIÁO CÔNG LẬP XÃ NHƠN CHÂU

Mã số thuế: 4101078673
Người đại diện: Hồ Thị Huệ
Nhơn Châu - Xã Nhơn Châu - Thành phố Quy Nhơn - Bình Định.

TRƯỜNG THCS NHƠN CHÂU

Mã số thuế: 4100923305
Người đại diện: Đỗ Cao Tùng
Thôn Tây, xã Nhơn Châu - Xã Nhơn Châu - Thành phố Quy Nhơn - Bình Định.