Tra cứu mã số thuế và danh sách công ty tại xã phước mỹ


CÔNG TY TNHH NỘI THẤT BASAA VIỆT NAM

Mã số thuế: 4101618047
Người đại diện: PHẠM MỸ CHI
Thôn Thanh Long, Xã Phước Mỹ, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định, Việt Nam

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ KHAI THÁC KHOÁNG SẢN HIẾU HOÀNG

Mã số thuế: 4101615173
Người đại diện: NGUYỄN NHƯ HOÀNG
Xóm 4, thôn Thanh Long, Xã Phước Mỹ, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định, Việt Nam

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN TINGCO BÌNH ĐỊNH

Mã số thuế: 4101543419-001
Người đại diện: PHAN THANH PHƯƠNG
Thôn Long Thành, Xã Phước Mỹ, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định, Việt Nam

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐÁ THẠCH ANH PHÚ TÀI BÌNH ĐỊNH

Mã số thuế: 4101599556
Người đại diện: LÊ VĂN LUẬN
Lô C1-5, Khu công nghiệp Long Mỹ, Xã Phước Mỹ, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định, Việt Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN DUYÊN HẢI LONG AN

Mã số thuế: 1101983823
Người đại diện: NGUYỄN THỊ TRƯ
Lô A6, A7, A8 Khu công nghiệp Long Mỹ, Xã Phước Mỹ, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định, Việt Nam

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI TÂN HOÀNG TRANG

Mã số thuế: 4101585419
Người đại diện: NGUYỄN THỊ HỒNG VÂN
Lô AI-10, Khu công nghiệp Long Mỹ, Xã Phước Mỹ, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định, Việt Nam

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TRIỆU PHÚ TIẾN

Mã số thuế: 4101584373
Người đại diện: LÊ THÀNH TUYẾN
Xóm 4, Thôn Thanh Long, Xã Phước Mỹ, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định, Việt Nam

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI HƯNG GIA PHÚ

Mã số thuế: 4101564828
Người đại diện: LÊ THỊ NGỌC ÁNH
Thôn Thanh Long, Xã Phước Mỹ, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định, Việt Nam

CÔNG TY TNHH TỔNG HỢP BẢO HÂN

Mã số thuế: 4101569826
Người đại diện: PHAN CHÂU TÙNG
Thôn Thanh Long, Xã Phước Mỹ, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định, Việt Nam

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH RED RIVER FOODS VIỆT NAM TẠI BÌNH ĐỊNH

Mã số thuế: 3702430087-003
Người đại diện: ROBERT CHRISTIAN HOEVE
Lô AI-9, KCN Long Mỹ, Xã Phước Mỹ, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định, Việt Nam

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI SIL

Mã số thuế: 0316339279
Người đại diện: ĐẶNG THỊ TUYẾT MAI
Thôn Long Thành, Xã Phước Mỹ, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định, Việt Nam

CHI NHÁNH QUY NHƠN CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI ĐỒ MỘC VIỆT NAM

Mã số thuế: 1101930155-001
Người đại diện: NGUYỄN THỊ TRƯ
Lô A6, A7, A8 KCN Long Mỹ, Xã Phước Mỹ, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định, Việt Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI ĐỒ MỘC VIỆT NAM

Mã số thuế: 1101930155
Người đại diện: ĐOÀN NGUYỄN MẠNH HOÀNG
Lô A6, A7, A8, KCN Long Mỹ,, Xã Phước Mỹ, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định, Việt Nam

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG DO NGÀNH THUẾ QUẢN LÝ - CCT TP. QUY NHƠN - XÃ PHƯỚC MỸ

Mã số thuế: 4101533756-025
Người đại diện: Võ Tiến Dũng
Phước Mỹ - Xã Phước Mỹ - Thành phố Quy Nhơn - Bình Định.

UNT_THUẾ NHÀ ĐẤT XÃ PHƯỚC MỸ

Mã số thuế: 4101506086
Người đại diện: Võ Tiến Dũng
xã Phước Mỹ - Xã Phước Mỹ - Thành phố Quy Nhơn - Bình Định.

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚ TÀI - NHÀ MÁY CHẾ BIẾN ĐÁ LONG MỸ

Mã số thuế: 4100259236-025
Người đại diện: TRẦN ĐÌNH MỘNG LINH
Lô C1-3 Khu Công nghiệp Long Mỹ, Xã Phước Mỹ, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định, Việt Nam

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP HUY TUẤN

Mã số thuế: 4101534894
Người đại diện: HUỲNH MINH MẪN
Xóm 4, thôn Thanh Long, Xã Phước Mỹ, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định, Việt Nam

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG HỢP NHẤT

Mã số thuế: 0312298568-001
Người đại diện: BÙI THỊ PHƯƠNG THÚY
Thôn Thanh Long, Xã Phước Mỹ, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định, Việt Nam

UBND XÃ PHƯỚC MỸ

Mã số thuế: 4100289551
Người đại diện: Phạm Thanh Châu
Thôn Thanh Long - Xã Phước Mỹ - Thành phố Quy Nhơn - Bình Định.

CÔNG TY TNHH HƯNG THÀNH NGÂN

Mã số thuế: 4100503847
Người đại diện: Nguyễn Bảo Tuấn
Lô CI-6, Khu công nghiệp Long Mỹ, Xã Phước Mỹ, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định, Việt Nam

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐỒNG

Mã số thuế: 4100669793
Người đại diện: Võ Xuân Vũ
Xóm 5-thôn Long Thành - Xã Phước Mỹ - Thành phố Quy Nhơn - Bình Định.

CÔNG TY TNHH TM - DV PHÚ HÙNG

Mã số thuế: 4100693933
Người đại diện: Nguyễn Kim Hùng
Thôn Thanh Long - Xã Phước Mỹ - Thành phố Quy Nhơn - Bình Định.

CÔNG TY TNHH HÓA KEO M.T

Mã số thuế: 4100730127
Người đại diện: NGÔ TRƯƠNG KHÁNH
Lô C18 Khu công nghiệp Long Mỹ, Xã Phước Mỹ, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định, Việt Nam

CÔNG TY TNHH LA NGÀ

Mã số thuế: 4101315839
Người đại diện: TRẦN NGỌC TÂN
Lô AI-4 và AI-5 Khu CN Long Mỹ, Xã Phước Mỹ, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định, Việt Nam

CÔNG TY TNHH GIỐNG CÂY TRỒNG SHAIYO BÌNH ĐỊNH

Mã số thuế: 4101390466
Người đại diện: Chavalit Sakuldamrongpanit
Lô CI-6 Khu Công nghiệp Long Mỹ, Xã Phước Mỹ, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định, Việt Nam