Tra cứu mã số thuế và danh sách công ty tại xã hà kỳ


CÔNG TY CỔ PHẦN DINH DƯỠNG THẢO DƯỢC ATD VIỆT NAM

Mã số thuế: 0801408506
Người đại diện: NGUYỄN VĂN BÌNH
Thôn Hà Hải, Xã Hà Kỳ, Huyện Tứ Kỳ, Tỉnh Hải Dương, Việt Nam

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔNG SÔNG HỒNG

Mã số thuế: 0801404678
Người đại diện: NGUYỄN VĂN QUÝ
Thôn Trạch Lộ, Xã Hà Kỳ, Huyện Tứ Kỳ, Tỉnh Hải Dương, Việt Nam

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NÔNG SẢN HOÀNG ANH

Mã số thuế: 0801403674
Người đại diện: NGUYỄN ĐỨC MINH
Đội 5, thôn Đại Hà, Xã Hà Kỳ, Huyện Tứ Kỳ, Tỉnh Hải Dương, Việt Nam

CÔNG TY TNHH NGUYÊN LIỆU GIẦY ZHENG XIN

Mã số thuế: 0801392599
Người đại diện: ZHOU, ZHENGFAN
Thôn Hà Hải, Xã Hà Kỳ, Huyện Tứ Kỳ, Tỉnh Hải Dương, Việt Nam

CÔNG TY TNHH VIỆT ÚC THỊNH VƯỢNG

Mã số thuế: 0801381692
Người đại diện: NGUYỄN QUYẾT TIẾN
Thôn Hà Hải, Xã Hà Kỳ, Huyện Tứ Kỳ, Tỉnh Hải Dương, Việt Nam

CÔNG TY TNHH TTCN GROUP

Mã số thuế: 0801380699
Người đại diện: VŨ CHÍ THAO
Đội 5, Thôn Hải Hà, Xã Hà Kỳ, Huyện Tứ Kỳ, Tỉnh Hải Dương, Việt Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN MIHA VINA

Mã số thuế: 0801362361
Người đại diện: TRẦN HÒA AN
Đội 1, Thôn Đại Hà, Xã Hà Kỳ, Huyện Tứ Kỳ, Tỉnh Hải Dương, Việt Nam

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG VÀ KẾT CẤU THÉP

Mã số thuế: 0801361061
Người đại diện: PHẠM VĂN UYÊN
Thôn Trạch Lộ, Xã Hà Kỳ, Huyện Tứ Kỳ, Tỉnh Hải Dương, Việt Nam

CÔNG TY TNHH MTV ĐỖ HỮU VANG

Mã số thuế: 0801318179
Người đại diện: ĐỖ HỮU VANG
Thôn Hà Hải, Xã Hà Kỳ, Huyện Tứ Kỳ, Tỉnh Hải Dương, Việt Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI TÂN NHẬT MINH

Mã số thuế: 0801292234
Người đại diện: NGUYỄN THỊ THU HẰNG
Đội 4, Thôn Đại Hà, Xã Hà Kỳ, Huyện Tứ Kỳ, Tỉnh Hải Dương, Việt Nam

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI QUỐC TOẢN

Mã số thuế: 0801282758
Người đại diện: PHẠM VĂN TOẢN
Thôn Hà Hải, Xã Hà Kỳ, Huyện Tứ Kỳ, Tỉnh Hải Dương, Việt Nam

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ SẢN XUẤT KẾT CẤU THÉP HỢP PHÁT

Mã số thuế: 0801261973
Người đại diện: Phạm Văn Tùng
Thôn Trạch Lộ, Xã Hà Kỳ, Huyện Tứ Kỳ, Tỉnh Hải Dương, Việt Nam

CÔNG TY TNHH HÀ KỲ

Mã số thuế: 0801036632
Người đại diện: NGUYỄN VĂN TOAN
Thôn Hà Hải, Xã Hà Kỳ, Huyện Tứ Kỳ, Tỉnh Hải Dương, Việt Nam

UBND XÃ HÀ KỲ

Mã số thuế: 0800075928
Người đại diện: Bùi trọng Khanh
xã Hà kỳ - - Huyện Tứ Kỳ - Hải Dương.

QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN HÀ KỲ

Mã số thuế: 0800444572
Người đại diện: Trịnh Minh Thành
Thôn Hà Hải, xã Hà Kỳ - - Huyện Tứ Kỳ - Hải Dương.

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ HÀ KỲ

Mã số thuế: 0800837622
Người đại diện: Phạm Văn An
Thôn Hà Hải - Xã Hà Kỳ - Huyện Tứ Kỳ - Hải Dương.