Tra cứu mã số thuế và danh sách công ty tại xã tây kỳ


CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI MINH KHUÊ

Mã số thuế: 0801182619
Người đại diện: NGUYỄN ĐẮC KHUÊ
Thôn Kim Xuyên, Xã Tây Kỳ, Huyện Tứ Kỳ, Tỉnh Hải Dương, Việt Nam

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐẠI DƯƠNG HD

Mã số thuế: 0801216152
Người đại diện: TRẦN THÀNH ĐẠI
Thôn Kim Xuyên, Xã Tây Kỳ, Huyện Tứ Kỳ, Tỉnh Hải Dương, Việt Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HẢI TOÀN THẮNG

Mã số thuế: 0801220737
Người đại diện: TRẦN CÔNG HỒNG
Thôn Kim Xuyên, Xã Tây Kỳ, Huyện Tứ Kỳ, Tỉnh Hải Dương, Việt Nam

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THÀNH ĐẠI

Mã số thuế: 0801251950
Người đại diện: PHẠM QUỐC SINH
Thôn Kim Xuyên, Xã Tây Kỳ, Huyện Tứ Kỳ, Tỉnh Hải Dương, Việt Nam

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI THÀNH ANH

Mã số thuế: 0801237498
Người đại diện: TRẦN CÔNG HUY
Thôn Kim Xuyên, Xã Tây Kỳ, Huyện Tứ Kỳ, Tỉnh Hải Dương, Việt Nam

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ QUANG CẢNH

Mã số thuế: 0801260031
Người đại diện: NGUYỄN VĂN CẢNH
Thôn Kim Xuyên, Xã Tây Kỳ, Huyện Tứ Kỳ, Tỉnh Hải Dương, Việt Nam

CÔNG TY TNHH KINH DOANH VẬN TẢI HOÀNG HẢI

Mã số thuế: 0801139099
Người đại diện: TRẦN ĐỨC TUYÊN
Thôn Kim Xuyên, Xã Tây Kỳ, Huyện Tứ Kỳ, Tỉnh Hải Dương, Việt Nam

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU QUỐC TẾ HÀ HẢI

Mã số thuế: 0801190056
Người đại diện: NGUYỄN VĂN SOÀI
Thôn Kim Xuyên, Xã Tây Kỳ, Huyện Tứ Kỳ, Tỉnh Hải Dương, Việt Nam

UBND XÃ TÂY KỲ

Mã số thuế: 0800076505
Người đại diện: Nguyễn doãn Dương
thôn Nhân lý- xã Tây kỳ - - Huyện Tứ Kỳ - Hải Dương.