Tra cứu mã số thuế và danh sách công ty tại xã đại hợp


CÔNG TY TNHH HAPILO

Mã số thuế: 0801403963
Người đại diện: NGUYỄN CÔNG CƯỜNG
Thôn Quảng Giang, Xã Đại Hợp, Huyện Tứ Kỳ, Tỉnh Hải Dương, Việt Nam

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI LONG THÀNH HD

Mã số thuế: 0801322778
Người đại diện: NGUYỄN ĐÌNH HIẾN
Thôn Báo Đáp, Xã Đại Hợp, Huyện Tứ Kỳ, Tỉnh Hải Dương, Việt Nam

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SINH HỌC ĐẠI NGỌC

Mã số thuế: 0801219322
Người đại diện: NGUYỄN ĐÌNH BẰNG
Thôn Độ Trung, Xã Đại Hợp, Huyện Tứ Kỳ, Tỉnh Hải Dương, Việt Nam

CÔNG TY TNHH NGỌC MINH TRƯƠNG

Mã số thuế: 0801219361
Người đại diện: TRƯƠNG ĐÌNH QUÝ
Đội 8 Thôn Quảng Giang, Xã Đại Hợp, Huyện Tứ Kỳ, Tỉnh Hải Dương, Việt Nam

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 1 - CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ VÀ VẬT TƯ KỸ THUẬT HƯƠNG QUÊ

Mã số thuế: 0800816460-001
Người đại diện: NGUYỄN PHAN ANH
thôn quảng giang, Xã Đại Hợp, Huyện Tứ Kỳ, Tỉnh Hải Dương, Việt Nam

UBND XÃ ĐẠI HỢP

Mã số thuế: 0800734754
Người đại diện: Nguyễn Đình Minh
Xã Đại Hợp - - Huyện Tứ Kỳ - Hải Dương.

TRƯỜNG MẦM NON ĐẠI HỢP

Mã số thuế: 0800731866
Người đại diện:
Xã Đại Hợp - - Huyện Tứ Kỳ - Hải Dương.

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT VÀ XÂY DỰNG AN NAM PHÁT

Mã số thuế: 0800920380
Người đại diện: NGUYỄN XUÂN NGỌ
Thôn Độ Trung, Xã Đại Hợp, Huyện Tứ Kỳ, Tỉnh Hải Dương, Việt Nam

UBND XÃ ĐẠI HỢP

Mã số thuế: 0800077379
Người đại diện: Lê đình Chứng
thôn Độ trung- xã Đại hợp - - Huyện Tứ Kỳ - Hải Dương.