Tra cứu mã số thuế và danh sách công ty tại xã vũ oai


CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI NGUYỄN GIA SJC

Mã số thuế: 5702140624
Người đại diện: NGUYỄN VĂN QUÂN
Thôn Bãi Cát, Xã Vũ Oai, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG VÀ CÔNG NGHIỆP S.A

Mã số thuế: 5702074989
Người đại diện: NGUYỄN THỊ THU HIỀN
., Xã Vũ Oai, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam

CÔNG TY TNHH HƯNG 688

Mã số thuế: 5702064317
Người đại diện: NGUYỄN THỊ THĂNG LA
Thôn Đồng Mơ, Xã Vũ Oai, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG LƯƠNG SƠN

Mã số thuế: 5700435164
Người đại diện: NGUYỄN TIẾN GIÁP
Thôn Bãi Cát, Xã Vũ Oai, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam

CÔNG TY TNHH TRƯỜNG PHÁT QUẢNG NINH

Mã số thuế: 5701770253
Người đại diện: HOÀNG THỊ THU HÀ
Thôn Đồng Sang, Xã Vũ Oai, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam

CÔNG TY TNHH MTV VŨ TUẤN

Mã số thuế: 5701785362
Người đại diện: LÊ NGỌC CHUNG
Thôn Đồng Rùa, Xã Vũ Oai, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam

CÔNG TY TNHH MTV THÀNH ĐẠT HBO

Mã số thuế: 5701861398
Người đại diện: LIÊU VĂN BÌNH
Thôn Chợ, Xã Vũ Oai, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam

CÔNG TY TNHH MTV BẢO NGUYÊN HOÀNH BỒ

Mã số thuế: 5701968648
Người đại diện: TRẦN MẠNH TOÀN
., Xã Vũ Oai, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VŨ OAI

Mã số thuế: 5701896908
Người đại diện: VŨ ĐÌNH TUẤN
Thôn Đồng Sang, Xã Vũ Oai, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP VĂN SẮC

Mã số thuế: 5701838198
Người đại diện: ĐỖ VĂN SẮC
Thôn Đồng Sang, Xã Vũ Oai, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam

CÔNG TY TNHH KINH TẾ HẠ LONG GROUP

Mã số thuế: 5701956716
Người đại diện: NGUYỄN TUẤN ANH
Thôn Đồng Sang, Xã Vũ Oai, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI NGUYỄN GIA BTT

Mã số thuế: 5701923171
Người đại diện: NGUYỄN TRƯỜNG SƠN
Thôn Bãi Cát, Xã Vũ Oai, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KINH TẾ ĐÔNG BẮC - HẠ LONG

Mã số thuế: 5700387658
Người đại diện: NGUYỄN DANH THƯỞNG
Thôn Đồng Sang, Xã Vũ Oai, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VƯỢNG LỘC

Mã số thuế: 5701837878
Người đại diện: VŨ TÙNG LÂM
Thôn Lán Dè, Xã Vũ Oai, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam