Tra cứu mã số thuế và danh sách công ty tại xã quảng la


CÔNG TY TNHH AN TOÀN BẢO NGỌC

Mã số thuế: 5702018208
Người đại diện: NGUYỄN QUỐC HƯNG
Thôn 1, Xã Quảng La, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam

CÔNG TY TNHH AN BÌNH SANG

Mã số thuế: 5701810770
Người đại diện: LÝ BỘI HÙNG
Thôn 5, Xã Quảng La, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam