Tra cứu mã số thuế và danh sách công ty tại xã tịnh sơn


CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP PMT

Mã số thuế: 4300892799
Người đại diện: HUỲNH NGUYÊN PHÚ
Thôn Đông, Xã Tịnh Sơn, Huyện Sơn Tịnh, Tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam

CÔNG TY TNHH YPN

Mã số thuế: 4300890368
Người đại diện: NGUYỄN THỊ MỸ HẠNH
Đội 19, Thôn Diên Niên, Xã Tịnh Sơn, Huyện Sơn Tịnh, Tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG ĐẠI HƯNG

Mã số thuế: 4300884766
Người đại diện: BÙI TRÙNG DƯƠNG
Đội 20, thôn Diên Niên, Xã Tịnh Sơn, Huyện Sơn Tịnh, Tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ XÂY LẮP HÙNG PHÁT

Mã số thuế: 4300880930
Người đại diện: TRƯƠNG QUANG HÙNG
Đội 5, Thôn Đông, Xã Tịnh Sơn, Huyện Sơn Tịnh, Tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - KỸ THUẬT - CÔNG NGHIỆP NAM TÍN

Mã số thuế: 4300880049
Người đại diện: TRẦN TẤN ĐỊNH
Đội 4, thôn Đông, Xã Tịnh Sơn, Huyện Sơn Tịnh, Tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG ANTACO

Mã số thuế: 4300876074
Người đại diện: TÔN LONG PHÚC
Đội 13, thôn Phước Lộc Tây, Xã Tịnh Sơn, Huyện Sơn Tịnh, Tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam

CÔNG TY TNHH XÂY LẮP THƯƠNG MẠI VT STEEL

Mã số thuế: 4300873066
Người đại diện: NGUYỄN VANG
Đội 18, Xã Tịnh Sơn, Huyện Sơn Tịnh, Tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam

CÔNG TY TNHH ĐT-XD NVC

Mã số thuế: 4300863533
Người đại diện: TẠ CÔNG NAM
Thôn Phước Lộc Đông, Xã Tịnh Sơn, Huyện Sơn Tịnh, Tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG KHÔI ANH

Mã số thuế: 4300859907
Người đại diện: LÊ QUỐC VĂN
Thôn Phước Lộc Đông, Xã Tịnh Sơn, Huyện Sơn Tịnh, Tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP ĐIỆN NĂNG LƯỢNG KLV

Mã số thuế: 4300859135
Người đại diện: NGUYỄN VANG
Đội 18, Thôn Diên Niên, Xã Tịnh Sơn, Huyện Sơn Tịnh, Tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG HOÀNG NHẬT KHANG

Mã số thuế: 4300858276
Người đại diện: VÕ HUY HOÀNG
Thôn Phước Lộc Đông, Xã Tịnh Sơn, Huyện Sơn Tịnh, Tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THIẾT BỊ THANH HƯƠNG

Mã số thuế: 4300856575
Người đại diện: LÂM QUANG VIỆT
Đội 7, Thôn Đông, Xã Tịnh Sơn, Huyện Sơn Tịnh, Tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam

CÔNG TY TNHH XÂY LẮP THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HÒA ANH

Mã số thuế: 4300854715
Người đại diện: TRẦN VŨ HÒA
Thôn Tây, Xã Tịnh Sơn, Huyện Sơn Tịnh, Tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN TẢI LỘC TÀI

Mã số thuế: 4300849218
Người đại diện: PHAN QUANG THỤC
Thôn Diên Niên, Xã Tịnh Sơn, Huyện Sơn Tịnh, Tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ LẮP ĐẶT TẤN PHÚ

Mã số thuế: 4300848133
Người đại diện: HUỲNH TẤN KHÁNH
Đội 18, Thôn Diên Niên, Xã Tịnh Sơn, Huyện Sơn Tịnh, Tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam

UBND XÃ TỊNH SƠN

Mã số thuế: 4300235384
Người đại diện: Nguyễn Thanh Tùng
Đội 9, Thôn Tây, Xã Tịnh Sơn - - Huyện Sơn Tịnh - Quảng Ngãi.

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP TỊNH SƠN

Mã số thuế: 4300304486
Người đại diện: Nguyễn Minh Châu
Thôn Đông - Xã Tịnh Sơn - Huyện Sơn Tịnh - Quảng Ngãi.

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ XĂNG DẦU PHƯỚC LỘC

Mã số thuế: 4300206591
Người đại diện: NGUYỄN XUÂN LƯƠNG
Thôn Phước Lộc Đông, Xã Tịnh Sơn, Huyện Sơn Tịnh, Tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI TRƯỜNG THÀNH

Mã số thuế: 4300326088
Người đại diện: LÊ VĂN LANG
Đội 5, thôn Phước Lộc Đông, Xã Tịnh Sơn, Huyện Sơn Tịnh, Tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam

CÔNG TY TNHH PHƯỚC LỘC

Mã số thuế: 4300331031
Người đại diện: NGUYỄN HỮU THỌ
Thôn Phước Lộc Đông, Xã Tịnh Sơn, Huyện Sơn Tịnh, Tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI TỊNH SƠN

Mã số thuế: 4300346380
Người đại diện: NGUYỄN HỮU THỌ
Thị tứ Phước Lộc, Xã Tịnh Sơn, Huyện Sơn Tịnh, Tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN AN THỌ

Mã số thuế: 4300352095
Người đại diện: TRẦN CAO TUYẾN
Thị tứ Phước Lộc, Xã Tịnh Sơn, Huyện Sơn Tịnh, Tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam

CÔNG TY CP HIỆP LONG

Mã số thuế: 4300383230
Người đại diện: HUỲNH CÔNG TÍN
Km 34+800, Quốc lộ 24B, thôn Diên Niên, Xã Tịnh Sơn, Huyện Sơn Tịnh, Tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN BÌNH THỌ

Mã số thuế: 4300394296
Người đại diện: NGUYỄN TẤN SỸ
Thôn Bình Thọ, Xã Tịnh Sơn, Huyện Sơn Tịnh, Tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG 43

Mã số thuế: 4300444282
Người đại diện: TÔN LONG NGA
Thôn Đông, Xã Tịnh Sơn, Huyện Sơn Tịnh, Tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam