Tra cứu mã số thuế và danh sách công ty tại xã tịnh hòa


DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ MỸ HUYỀN

Mã số thuế: 4300703466
Người đại diện: PHẠM NGỌC NHÂN
Thôn Minh Quang, Xã Tịnh Hòa, Huyện Sơn Tịnh, Tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HỒNG HÀ

Mã số thuế: 4300401842
Người đại diện: NGUYỄN HỒNG
Xóm Xuân Mỹ, thôn Xuân An, Xã Tịnh Hòa, Huyện Sơn Tịnh, Tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THIÊN ÂN

Mã số thuế: 4300287657
Người đại diện: Phạm Hồng Binh
Thôn Trung Sơn, Xã Tịnh Hòa, Huyện Sơn Tịnh, Tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VĂN LÊ

Mã số thuế: 4300335004
Người đại diện: BÙI VĂN LÊ
Xã Tịnh Hòa, Huyện Sơn Tịnh, Tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam